Skip to main content

Okresowa zmiana portfela indeksu TBSP.Index

Po sesji w dniu 30 grudnia 2021 r. została przeprowadzona okresowa zmiana portfela indeksu TBSP.Index, którego stopę zwrotu odwzorowują dwa fundusze indeksowe: inPZU Obligacje Polskie oraz NN Indeks Obligacji. Portfel indeksu opuściły obligacje serii OK0722, natomiast zmieniła się liczba obligacji serii PS1026 i WS0922.

Skład portfela indeksu według stanu na 27 grudnia 2021 r. przedstawia poniższa tabela.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.