Skip to main content

Okresowa zmiana portfela indeksu TBSP.Index

Po sesji w dniu 30 września 2021 r. została przeprowadzona okresowa zmiana portfela indeksu TBSP.Index, którego stopę zwrotu odwzorowują dwa fundusze indeksowe: inPZU Obligacje Polskie oraz NN Indeks Obligacji. W portfelu indeksu zmieniła się liczba obligacji serii OK0722 i PS1026, opuściła go natomiast obligacja PS0422.

Skład portfela indeksu według stanu na 27 września 2021 r. przedstawia poniższa tabela.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.