Skip to main content

Od 30 czerwca GPW Benchmark pełni obowiązki organizatora Fixingu stawek referencyjnych WIBID i WIBOR

30 czerwca 2017 r. jest pierwszym dniem publikacji stawek referencyjnych WIBID i WIBOR przez GPW Benchmark. Przejęcie organizacji Fixingu stawek referencyjnych WIBID i WIBOR to pierwszy etap dostosowania się do wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nakładanych na instytucje obliczające wskaźniki referencyjne.

Rozpoczęcie publikacji Fixingu stawek referencyjnych WIBID i WIBOR przez GPW Benchmark jest następstwem przejęcia obsługi tego procesu od Stowarzyszenia ACI Polska i w konsekwencji wejścia w życie nowego Regulaminu Fixingu tych stawek, który obowiązuje od 30 czerwca 2017 r. Nowy Regulamin wprowadza zmiany w zakresie organizatora Fixingu stawek referencyjnych oraz agenta kalkulacyjnego. Obie te funkcje pełni GPW Benchmark.

Dotychczasowy organizator Fixingu stawek referencyjnych ACI Polska zdecydował o rezygnacji z pełnienia funkcji organizatora w wyniku wprowadzenia przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszu inwestycyjnego.

Warto podkreślić, że procesowi przejmowania organizacji Fixingu stawek referencyjnych WIBID i WIBOR przez GPW Benchmark towarzyszy przejęcie zadań agenta kalkulacyjnego przez tę instytucję. Rada ds. Fixingu stawek referencyjnych WIBID i WIBOR, w ramach kompetencji wynikających z Regulaminu Fixingu, monitoruje bieżące działanie oraz zatwierdza zmiany w organizacji Fixingu. W mojej ocenie zaangażowanie podmiotu z Grupy GPW pozwala na płynne przejęcie i ułatwi dostosowanie organizacji Fixingu do wymogów regulacyjnych – powiedział Sławomir Panasiuk, Przewodniczący Rady ds. Fixingu WIBID i WIBOR, Wiceprezes Zarządu KDPW.

Zmiana organizatora oraz agenta kalkulacyjnego na GPW Benchmark nie będzie skutkować zmianami w zakresie dotychczasowej metodologii i godzin publikacji stawek referencyjnych. Ponadto bieżące wartości stawek referencyjnych oraz dane archiwalne będą dostępne na stronie internetowej www.gpwbenchmark.pl.

GPW Benchmark podejmuje również działania w celu zapewnienia spójności metodologii tworzenia stawek referencyjnych rynku pieniężnego w Polsce z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r., które będzie obowiązywać od 1 stycznia 2018 r. Proces ten jest realizowany we współpracy z bankami – uczestnikami Fixingu WIBID i WIBOR. Ma to szczególne znaczenie z punktu widzenia roli, jaką banki pełnią w tym procesie, oraz zakresu wykorzystania stawek referencyjnych w działalności prowadzonej przez banki.

Przeniesienie funkcji organizatora i agenta kalkulacyjnego Fixingu stawek referencyjnych WIBID i WIBOR do GPW Benchmark jest jednym z ważniejszych wydarzeń w ostatnich latach związanych z realizacją tego procesu. Szczególnie cieszy nas fakt, że proces przejęcia Fixingu jest realizowany płynnie z punktu widzenia zarówno banków panelowych, jak i dystrybutorów informacji – powiedział Dariusz Kułakowski, Prezes Zarządu GPW Benchmark.

Stawki referencyjne WIBID i WIBOR

Stawka WIBOR jest obliczana od 1991 r., zaś stawka WIBID – od 1995 r. Publikowane o 11:00 stawki są uśrednionymi poziomami, po których banki są skłonne zawierać transakcje na rynku pieniężnym. Od początku za proces organizacji Fixingu stawek odpowiadało Stowarzyszenie ACI Polska, funkcjonujące wcześniej pod nazwą Polskie Stowarzyszenie Dealerów Bankowych FOREX Polska. Obecnie każda ze stawek jest obliczana dla dziewięciu różnych terminów. Stawki WIBID i WIBOR należą do najważniejszych i najszerzej stosowanych stawek referencyjnych w polskim systemie finansowym. Szacuje się, że są one wskaźnikiem bazowym dla umów kredytowo-depozytowych o wartości 850 mld zł, obligacji Skarbu Państwa o zmiennym oprocentowaniu oraz obligacji 147 emitentów notowanych na Catalyst. Ponadto służą do wyceny szeregu instrumentów finansowych oraz pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.