Skip to main content

Już niemal połowa inwestorów biorących udział w ankiecie SII deklaruje inwestowanie w ETF-y

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych ogłosiło wyniki kolejnego, już 21. „Ogólnopolskiego Badania Inwestorów” (OBI), w którym wzięło udział 4546 inwestorów. Wśród zaprezentowanych informacji tradycyjnie pojawiło się zestawienie instrumentów finansowych lub klas aktywów, w które najchętniej inwestują krajowi inwestorzy giełdowi. Według deklaracji w tytuły uczestnictwa funduszy ETF inwestuje 45,6% ankietowanych, w tym 21,6% lokuje środki pieniężne w ETF-y notowane na GPW w Warszawie, a 36,6% w ETF-y notowane na rynkach zagranicznych. To wynik o 4,8 pkt. proc. lepszy niż rok wcześniej i najwyższy w historii tego badania.

Jednocześnie ETF-y okazały się – podobnie jak w roku ubiegłym – drugim najpopularniejszym instrumentem rynku finansowego wśród inwestorów giełdowych. Są mniej popularne tylko od akcji na Rynku Głównym GPW (78,7%), ale bardziej popularne m.in. od obligacji (43,7%), depozytów bankowych (33,9%), akcji spółek zagranicznych (31,0%), akcji notowanych na rynku NewConnect (29,2%), czy walut obcych (27,0%).

W przypadku ETF-ów notowanych na GPW w Warszawie udział poszczególnych grup wiekowych wśród inwestorów jest bardzo wyrównany – we wszystkich (za wyjątkiem osób w wieku powyżej 56 lat) oscyluje on wokół 23%. Z kolei w przypadku ETF-ów notowanych na rynkach zagranicznych najczęściej inwestują w nie osoby w wieku 36-35 lat (46,4%), a najrzadziej osoby w wieku powyżej 56 lat (10,7%).

Aż połowa ankietowanych zadeklarowała że ma 2-3 ETF-y w portfelu, 22,5% ma 4-7 ETF-ów, a 1/5 tylko jeden ETF. Zaledwie 6,3% osób zainwestowało w 8 lub więcej ETF-ów.

Po raz kolejny SII zapytało ankietowanych, jak długo trzymają ETF-y. Aż 84,2% osób odpowiedziało że ponad rok, a 11,6% że do roku. Zaledwie 0,7% inwestorów zadeklarowało stosowanie daytradingu. Utrzymuje się zatem tendencja długoterminowego inwestowania w ETF-y, bowiem jeszcze w 2015 r. ponad roczne inwestycje w ETF-y deklarowało jedynie 35,1% ankietowanych.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.