Skip to main content

Narodowy Bank Polski zainwestował w ETF-y

Według opublikowanego właśnie „Sprawozdania finansowego Narodowego Banku Polskiego na dzień 31 grudnia 2023 roku” nasz bank centralny po raz pierwszy w historii ulokował część posiadanych rezerw w tytuły uczestnictwa funduszy ETF. Na koniec ubiegłego roku miały one wartość 7884,4 mln zł, co stanowiło 1,23% ogółu rezerw. W ujęciu walutowym, w końcu 2023 roku NBP miał ulokowane w ETF-ach 984,3 mln EUR, 402,2 mln USD, 353,9 mln GBP, 83,0 mln CAD i 2,2 mln AUD. Z tytułu posiadanych ETF-ów NBP otrzymał dywidendy o wartości 11,9 mln zł.

Bank centralny zainwestował w fundusze ETF odwzorowujące indeksy giełd akcji: S&P 500 (USA), Euro STOXX 50 (strefa euro), FTSE 100 (Wielka Brytania), TSX Capped Composite (Kanada), ASX 200 i Solactive Australia 200 (Australia).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.