Skip to main content

GPW Benchmark administratorem indeksów giełdowych

  • Od 1 grudnia 2019 r. GPW Benchmark będzie pełnić funkcję administratora indeksów giełdowych z Głównego Rynku GPW, NewConnect oraz rynku TBSP, w tym m.in.: WIG20, mWIG40 oraz sWIG80, a od 1 stycznia 2020 r. także indeksów WIG-ESG oraz CEEplus

  • Przejęcie administrowania indeksami jest związane z dostosowaniem do wymogów Rozporządzenia PE i RE (UE) ws. wskaźników referencyjnych (tzw. BMR)

Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) wpisał spółkę GPW Benchmark do rejestru administratorów i wskaźników referencyjnych. W wyniku tej zmiany od 1 grudnia 2019 r. GPW Benchmark, spółka zależna GPW, będzie administratorem indeksów giełdowych z Głównego Rynku GPW, NewConnect oraz Treasury BondSpot Poland (TBSP), a od 1 stycznia 2020 r. także indeksów WIG-ESG oraz CEEplus.

– Przeniesienie funkcji administratora indeksów giełdowych z GPW do naszej spółki zależnej GPW Benchmark to czynność techniczna, wynikająca z nowych regulacji europejskich. Konstrukcja indeksów giełdowych oraz metoda ich kalkulacji pozostają bez zmian, tak więc ta migracja procesów nie będzie miała żadnego wpływu na inwestorów giełdowych oraz na innych użytkowników tych indeksów. Należy podkreślić, że procesy administrowania i kalkulacji indeksów będą realizowane nadal w Grupie Kapitałowej GPW, przy zapewnieniu najwyższych standardów – mówi Piotr Borowski, członek zarządu GPW.

Przejęcie roli administratora indeksów przez GPW Benchmark ma związek z koniecznością dostosowania się do przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych (tzw. BMR). Proces dostosowania wiąże się z zapewnieniem odpowiednich ram zarządzania kalkulacją indeksów, zgodnych z wymogami rozporządzenia.

Dostosowanie do wymogów BMR pozwoli na optymalizację procesów związanych z zarządzaniem indeksami, zapewniając ich wysoką jakość, nadzór nad metodą kalkulacji oraz przejrzystość i dostępność danych dla inwestorów.

– Wraz z udzieleniem zezwolenia na pełnienie funkcji administratora wskaźników referencyjnych rynku kapitałowego przez Komisję Nadzoru Finansowego i wpisaniem do rejestru ESMA rozpoczyna się nowy etap w działalności GPW Benchmark jako centrum kompetencyjnego w zakresie indeksów. Wniosek na pełnienie funkcji administratora stawek referencyjnych WIBID i WIBOR złożymy w ciągu najbliższych dni. Te wskaźniki będą objęte odrębnym postępowaniem administracyjnym – mówi Zbigniew Minda, Prezes GPW Benchmark.

Indeksy giełdowe będą wyznaczane zgodnie z obecną metodologią i zasadami przyjętymi przez administratora GPW Benchmark oraz publikowane na: www.gpwbenchmark.pl w pełnym zakresie dotyczącym: aktualnych notowań, komunikatów indeksowych, uchwał dot. indeksów i statystyk. Na stronach www.gpw.pl, www.newconnect.pl oraz www.bondspot.pl pozostanie wizualizacja indeksów w postaci wykresów na stronie głównej. Szczegółowe informacje dotyczące indeksów będą dostępne w serwisie internetowym GPW Benchmark.

Informacje o wartości indeksów giełdowych będą dystrybuowane do odbiorców danych rynkowych przez GPW na dotychczasowych zasadach.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.