Skip to main content

Giełda wprowadzi indeksy makrosektorowe

  • GPW rozpoczyna publikację indeksu WIG.GAMES (indeks producenci gier) oraz indeksów makrosektorowych z branż: banki-ubezpieczenia-rynek kapitałowy-wierzytelności, paliwa-chemia-gaz oraz energia-górnictwo-surowce

  • Makroindeksy będą instrumentami bazowymi dla kontraktów terminowych co wpisuje się w ogłoszoną inicjatywą strategiczną GPW

Od 18 marca 2019 r. GPW rozpocznie publikowanie nowych indeksów: WIG.GAMES – skupiający producentów gier oraz indeksów makrosektorowych.W skład indeksów makrosektorowych wejdą spółki z branż:

  • Banki-ubezpieczenia-rynek kapitałowy-wierzytelności (WIG.MS-FIN)

  • Paliwa-gaz-chemia (WIG.MS-PET)

  • Energia-górnictwo-surowce (WIG.MS-BAS)

– Nowe indeksy grupują spółki z wybranych branż, jednolitych ze względu na swoją specyfikę. Co ważne, liczba spółek, uczestników indeksu będzie stała, ich kwalifikacja będzie miała miejsce na podstawie analizy płynności, zaś udziały największych spółek będą limitowane. Takich zasad nie spełniają indeksy sektorowe, gdzie kwalifikacja spółek i ich wagi wynikają z ich udziału w WIG. Dzięki temu poszerzymy naszą ofertę indeksową o wskaźniki, które mogą być instrumentami bazowymi dla kontraktów terminowych – mówi Izabela Olszewska, Członek Zarządu GPW.

W kolejnym etapie GPW planuje wprowadzenie kontraktów terminowych opartych o indeksy makrosektorowe. To element rozwoju rynku instrumentów pochodnych i realizacja ogłoszonej w ubiegłym roku inicjatywy strategicznej.

– Dzięki kontraktom terminowym na indeksy makrosektorowe inwestorzy otrzymają możliwość zastosowania strategii zakładającej spadek kursów z danego makrosektora bez pożyczania akcji, a także szanse na dokonanie strategii łączonych na rynku kontraktów terminowych: WIG20/mWIG40 vs makrosektor, makrosektor vs makrosektor, makrosektor vs akcje – dodaje Izabela Olszewska.

Kontrakty terminowe na indeksy makrosektorowe pojawią się w obrocie giełdowym po zatwierdzeniu Warunków Obrotu dla tych kontraktów przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.