Skip to main content

Coraz mniej funduszy indeksowych, coraz większe aktywa

Sierpień był drugim z kolei miesiącem wzrostu wartości aktywów funduszy indeksowych w Polsce. Według naszych obliczeń (na podstawie danych o wartości aktywów poszczególnych funduszy gromadzonych przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA)) aktywa 8 funduszy o charakterze indeksowym (o dwa mniej niż miesiąc wcześniej) zwiększyły się w ubiegłym miesiącu o 6,8 mln zł (3,7%) do rekordowego poziomu 189,40 mln zł. Od początku 2013 r. aktywa tej grupy funduszy zwiększyły się o 28,1 mln zł (17,4%), podczas gdy w tym samym okresie 2012 roku wzrost aktywów wyniósł 19,5 mln zł (19,8%).

Wartość środków finansowych ulokowanych w pięciu funduszach indeksowych odwzorowujących indeksy krajowego rynku akcji lub indeksy pochodne tych indeksów (subfundusze Quercus lev i Quercus short zarządzane przez Quercus TFI, (sub)fundusze Ipopema m-Indeks FIO i Ipopema Short Equity zarządzane przez Ipopema TFI i subfundusz Altus Short zarządzany przez Altus TFI) zwiększyła się w sierpniu o 4,3% do 182,9 mln zł. Spośród nich największy wzrost aktywów odnotował Quercus short naśladujący wyniki indeksu WIG20 short – o 5,5 mln zł do 19,6 mln zł (jego jednostka uczestnictwa straciła na wartości w minionym miesiącu blisko 2,5%). Jednym podmiotem w tym gronie, który doświadczył spadku wartości zarządzanych aktywów (o 3,1 mln zł do 133,1 mln zł) był subfundusz Quercus lev odwzorowujący wyniki indeksu WIG20 lev; wartość jego jednostki uczestnictwa zwiększyła się w sierpniu o 4,0%.

W końcu sierpnia, w związku z wcześniejszym odkupieniem wszystkich jednostek uczestnictwa, zakończyły działalność dwa kolejne towarowe fundusze indeksowe zarządzane przez Quercus TFI – subfundusz Quercus Oil lev (w końcu lipca jego aktywa wynosiły 392 tys. zł), który umożliwiał zarabianie (z dwukrotną dźwignią) na wzrostach cen ropy naftowej oraz subfundusz Quercus Wheat short (w końcu lipca jego aktywa wynosiły 219 tys. zł), który umożliwiał zarabianie na spadkach cen pszenicy. Aktywa trzech pozostałych towarowych produktów indeksowych Quercusa (Quercus Gold lev, Quercus Oil short i Quercus Wheat lev) wyniosły na koniec sierpnia 6,5 mln zł. Z tego grona spadek aktywów zanotowały Quercus Oil short (o 323 tys. zł) i Quercus Wheat lev (o 481 tys. zł), zaś wzrost aktywów stał się udziałem Quercus Gold lev (o 692 tys. zł). Największymi aktywami wśród towarowych subfunduszy indeksowych zarządza Quercus Oil short (3,52 mln zł). Najwyższą stopę zwrotu wypracował w sierpniu Quercus Gold lev (10,1%), natomiast największą stratę poniósł Quercus Wheat lev (-6,7%).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.