Skip to main content

Brak zainteresowania krajowych TFI tworzeniem funduszy portfelowych

Według artykułu opublikowanego w Gazecie Giełdy „Parkiet” żadne z krajowych towarzystw funduszy inwestycyjnych (TFI) nie planuje obecnie utworzenia funduszu portfelowego, który naśladowałby wybrany indeks giełdowy.

Jakiś czas temu fundusz oparty o indeks WIG20 zamierzało uruchomić Skarbiec TFI, które rozmawiało na ten temat z GPW w Warszawie i KDPW, jednak warszawska giełda zdecydowała się udzielić trzyletniej wyłącznej licencji na indeks WIG20 spółce Lyxor Asset Management. Towarzystwo uznało, że bez możliwości wykorzystania nazwy indeksu produkt taki trudno byłoby wypromować, w związku z czym zdecydowało się zawiesić ten projekt.

W opinii cytowanego w artykule Grzegorza Mielcarka – członka zarządu Investors TFI – uruchomienie takiego funduszu wymagałoby (przy niewielkim wynagrodzeniu za zarządzanie) odpowiedniej skali takiego przedsięwzięcia, tymczasem bardzo trudno jest obecnie ocenić jakim zainteresowaniem może cieszyć się taki instrument finansowy. Ponadto dla krajowych TFI wprowadzenie takiego produktu oznaczałoby konkurencję wobec własnej oferty tradycyjnych, aktywnie zarządzanych funduszy pobierających znacznie wyższe wynagrodzenie za zarządzanie.

Zdaniem Marka Mikucia, wiceprezesa Allianz Polska TFI, możliwe byłoby stworzenie funduszu replikującego indeks WIG20, który ulokowałby część aktywów w kontrakty terminowe na WIG20, a pozostałe środki trzymał na lokacie. Podkreśla on jednak, że fundusz taki nie odzwierciedlałby idelanie zachowania indeksu WIG20 na rynku kasowym.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.