Skip to main content

Aktywa i napływ netto kapitału do funduszy indeksowych w Polsce – styczeń 2022 r.

Pierwszy miesiąc nowego roku przyniósł spadek wartości aktywów netto (WAN) funduszy indeksowych w naszym kraju, co było jednak spowodowane głównie pogorszeniem nastrojów na rynkach akcji, gdyż saldo nabyć i umorzeń w tej grupie funduszy było na niewielkim plusie.

Według naszych obliczeń, na podstawie danych o aktywach funduszy inwestycyjnych w Polsce publikowanych przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami, aktywa 30 funduszy indeksowych zmalały w styczniu 2022 r. o 101,2 mln zł (2,5%) i ponownie spadły poniżej 4 mld zł (3940,6 mln zł).

W styczniu wzrosła wartość aktywów netto 12 funduszy indeksowych. Największe wzrosty zanotowały fundusze Quercus short (26,7 mln zł), Ipopema Short Equity (25,5 mln zł) i inPZU Akcje Rynku Złota (9,7 mln zł). Natomiast wśród 18 funduszy, których WAN uległa zmniejszeniu, największe straty poniosły NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania (-52,2 mln zł), Quercus lev (-39,4 mln zł), PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (-24,3 mln zł), inPZU Obligacje Rynków Wschodzących (-23,3 mln zł) oraz Ipopema m-Indeks FIO (-20,5 mln zł).

Biorąc pod uwagę kategorie inwestycyjne funduszy indeksowych można dostrzec, iż największy spadek WAN odnotowały fundusze akcji polskich (-92,2 mln zł) oraz fundusze dłużne inwestujące na rynkach zagranicznych (-23,9 mln zł). Na największym plusie zakończyły natomiast styczeń fundusze odwzorowujące wyniki indeksu WIG20short (+52,2 mln zł).

W gronie towarzystw funduszy inwestycyjnych wzrost WAN zanotowało jedynie Ipopema TFI (+ 4,9 mln zł), natomiast aktywa funduszy indeksowych pozostałych towarzystw zmalały – najbardziej NN Investment Partners TFI (-53,1 mln zł) oraz PKO TFI (-31,9 mln zł).

Według danych o bilansie sprzedaży 27 funduszy indeksowych zarządzanych przez Quercus TFI, PKO TFI, TFI PZU i Investment Partners TFI, w styczniu 2022 r. do tych funduszy napłynęło netto 9,1 mln zł, czyli o 89% mniej niż w grudniu 2021 r. Był to jednak już czwarty miesiąc z rzędu, w którym przewaga nabyć nad odkupieniami okazała się dodatnia. Najwięcej nowego kapitału netto pozyskały fundusze akcji zagranicznych (+59,4 mln zł), natomiast najwięcej środków netto straciły fundusze akcji polskich (-21,2 mln zł) oraz fundusze dłużne inwestujące za granicą (-18,8 mln zł). W przypadku TFI liderem w pozyskiwaniu kapitału w styczniu okazało się PKO TFI (+14,2 mln zł), głównie za sprawą uruchomionych w grudniu ubiegłego roku nowych funduszy indeksowych. Najwięcej straciło natomiast NN Investment Partners TFI (-7,3 mln zł).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.