Skip to main content

Aktywa i napływ netto kapitału do funduszy indeksowych w Polsce – marzec 2022 r.

Względny spokój jaki panował na rynkach finansowych w marcu i lekka poprawa nastrojów na GPW w Warszawie zaowocowały niewielkim wzrostem wartości aktywów funduszy indeksowych w Polsce. Nadal jednak inwestorzy częściej wypłacali środki finansowe z tego rodzaju funduszy, choć skala odpływu kapitału okazała się na szczęście znacznie mniejsza niż w lutym.

Według naszych obliczeń, na podstawie danych o aktywach funduszy inwestycyjnych w Polsce publikowanych przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami, wartość aktywów netto (WAN) 29 funduszy indeksowych zwiększyła się w minionym miesiącu o 64,7 mln zł (1,8%) – był to pierwszy wzrost WAN od grudnia 2021 r. W pierwszych trzech miesiącach 2022 roku aktywa netto funduszy indeksowych zmniejszyły się jednak aż o 324,8 mln zł (8,0%), podczas gdy w tym samym okresie ubiegłego roku wzrosły o 114,1 mln zł (3,4%).

W marcu zwiększyła się wartość aktywów netto 16 funduszy indeksowych. Największy wzrost odnotowały fundusze NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania (82,5 mln zł), PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (+41,7 mln zł) i Quercus lev (+28,4 mln zł) Spośród 13 funduszy indeksowych, których aktywa się obniżyły, największe straty poniosły fundusze Quercus short (-29,8 mln zł), inPZU Inwestycji Ostrożnych (-27,6 mln zł) oraz Ipopema Short Equity (-16,0 mln zł).

Na skutek poprawy koniunktury na rynkach akcji w marcu największy wzrost wartości zarządzanych aktywów stał się udziałem funduszy akcji polskich (+84,9 mln zł) i funduszy akcji zagranicznych (+37,3 mln zł). Natomiast największy spadek WAN odnotowały fundusze indeksowe odwzorowujące indeks WIG20 short (-45,8 mln zł) oraz fundusze dłużne krajowe krótkoterminowe (-27,6 mln zł).

W ujęciu podmiotowym wzrost aktywów odnotowały trzy towarzystwa – największy miał miejsce w przypadku funduszy zarządzanych przez NN Investment Partners TFI (+73,4 mln zł) oraz PKO TFI (+31,1 mln zł). Ten ostatni podmiot, po miesięcznej przerwie powrócił na drugie miejsce w tym zestawieniu (905,0 mln zł – 24,3% rynku), wyprzedzając TFI PZU (868,3 mln zł – 23,4% rynku), którego fundusze indeksowe straciły w marcu 27,6 mln zł. Bezapelacyjnym liderem rynku funduszy indeksowych pozostaje NN Investment Partners TFI z aktywami o wartości 1469,8 mln zł (39,5% rynku).

Według danych o bilansie sprzedaży 27 funduszy indeksowych zarządzanych przez Quercus TFI, PKO TFI, TFI PZU i NN Investment Partners TFI, w marcu 2022 r. z funduszy tych odpłynęło netto 29,0 mln zł, czyli o 41,5 mln zł mniej niż miesiąc wcześniej. Był to czwarty najgorszy rezultat w ostatnich 12 miesiącach. Największy odpływ netto kapitału zanotowały fundusze inPZU Inwestycji Ostrożnych (-27,2 mln zł) oraz Quercus short (-24,9 mln zł). Z kolei największą przewagę nabyć nad umorzeniami zanotowały fundusze PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (+22,6 mln zł) i Quercus lev (+18,4 mln zł).

Po gwałtownym odpływie kapitału w lutym, nowy kapitał netto pozyskały fundusze akcji zagranicznych (+13,5 mln zł). Pozostałe kategorie funduszy indeksowych zanotowały ujemne saldo nabyć i umorzeń – największe wystąpiło w przypadku funduszy krajowych dłużnych krótkoterminowych (-27,2 mln zł). W przypadku TFI jedynie fundusze zarządzane przez PKO TFI odnotowały niewielki napływ netto kapitału (+ 10,9 mln zł), natomiast pozostałe towarzystwa znalazły się na minusie (największym – TFI PZU (-30,7 mln zł)). W ostatnich 12 miesiącach saldo nabyć i umorzeń w gronie funduszy indeksowych ogółem wyniosło (-11,5 mln zł).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.