Skip to main content

Aktywa i napływ netto kapitału do funduszy indeksowych w Polsce – maj 2022 r.

Względne uspokojenie sytuacji na warszawskim parkiecie w maju (główne indeksy zakończyły miesiąc niewielkimi spadkami – indeks WIG20 zniżkował o 0,8%, mWIG40 o 0,5%, a sWIG80 o 2,1% – jednak przy wciąż dużej zmienności) oraz na rynku amerykańskim (indeks S&P 500 obniżył się zaledwie o 0,2%) pozwoliło wyhamować gwałtowne spadki wartości aktywów funduszy indeksowych z jakimi mieliśmy do czynienia w kwietniu. Saldo nabyć i umorzeń w tej grupie funduszy było jednak ujemne.

Według naszych obliczeń, na podstawie danych o aktywach funduszy inwestycyjnych w Polsce publikowanych przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami, wartość aktywów netto (WAN) 29 funduszy indeksowych zmniejszyła się w maju o 55,6 mln zł (1,6%) do 3380,5 mln zł. W pierwszych pięciu miesiącach 2022 roku aktywa netto funduszy indeksowych zmniejszyły się aż o 661,4 mln zł (16,4%), podczas gdy w analogicznym okresie ubiegłego roku wzrosły o 466,0 mln zł (14,0%).

W maju zmniejszyły się aktywa netto 19 funduszy indeksowych – najbardziej funduszy Ipopema short equity (-26,1 mln zł), inPZU Obligacje Polskie (-20,0 mln zł), PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (-17,7 mln zł) i Quercus short (-11,4 mln zł). Wzrost WAN stał się udziałem jedynie 10 funduszy indeksowych. Najwięcej zyskały fundusze inPZU Inwestycji Ostrożnych (+27,7 mln zł) oraz PKO Akcji Rynku Polskiego (+12,0 mln zł). Na minusie zakończyła miesiąc także większość kategorii funduszy indeksowych – największe straty poniosły fundusze naśladujące notowania indeksu WIG20 short (-37,4 mln zł), fundusze akcji zagranicznych (-22,4 mln zł) i fundusze dłużne długoterminowe (-21,7 mln zł). Wzrost aktywów odnotowały jedynie fundusze dłużne krótkoterminowe (+27,7 mln zł) oraz fundusze akcji polskich (+7,2 mln zł).

Żadne towarzystwo funduszy inwestycyjnych zarządzające funduszami indeksowymi nie uchroniło się przed spadkiem aktywów netto swoich funduszy. Najmniejszą stratę poniosły fundusze zarządzane przez TFI PZU (-1,3 mln zł), natomiast największą fundusze indeksowe Ipopemy (-27,1 mln zł).

Według danych o bilansie sprzedaży 27 funduszy indeksowych zarządzanych przez Quercus TFI, PKO TFI, TFI PZU i NN Investment Partners TFI, w maju odnotowaliśmy ujemne saldo sprzedaży tych podmiotów. Przewaga umorzeń nad nabyciami wyniosła 13,3 mln zł. Największy odpływ netto kapitału zanotowały fundusze inPZU Obligacje Polskie (-20,4 mln zł), PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (-13,5 mln zł) i Quercus short (-12,7 mln zł). Z kolei największy dodatni bilans sprzedaży stał się udziałem funduszy inPZU Inwestycji Ostrożnych (+25,2 mln zł), Quercus lev (+15,4 mln zł) oraz PKO Akcji Rynku Polskiego (+12,1 mln zł).

Największy napływ netto kapitału w maju zanotowały fundusze dłużne krótkoterminowe (+25,2 mln zł), natomiast największe ujemne saldo nabyć i umorzeń miało miejsce w przypadku funduszy dłużnych długoterminowych (-22,1 mln zł). W ujęciu podmiotowym wszystkie TFI odnotowały przewagę umorzeń nad nabyciami – najmniejsze wystąpiło w przypadku funduszy Quercus TFI (-0,6 mln zł), a największe w przypadku PKO TFI (-8,5 mln zł).

W ostatnich 12 miesiącach saldo nabyć i umorzeń w gronie funduszy indeksowych ogółem wyniosło -1,4 mln zł.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.