Skip to main content

Aktywa i napływ netto kapitału do funduszy indeksowych w Polsce – listopad 2023 r.

Po dwóch bardzo udanych miesiącach jeśli chodzi o napływ netto kapitału do funduszy indeksowych w Polsce, w listopadzie nastąpił powrót do sytuacji z poprzednich miesięcy 2023 roku, czyli do odpływu środków. Jednak dzięki bardzo dobrej koniunkturze na rynkach akcji, aktywa netto funduszy indeksowych odnotowały znaczący wzrost, wskutek czego zbliżyły się do poziomu obserwowanego po raz ostatni na początku 2022 roku.

Według naszych obliczeń, na podstawie danych o aktywach funduszy inwestycyjnych w Polsce publikowanych przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami, w listopadzie WAN 35 funduszy indeksowych zwiększyła się o 176,5 mln zł (4,8%) do 3848,7 mln zł, a zatem do najwyższego poziomu od stycznia 2022 r. Listopadowy wzrost aktywów okazał się drugim najwyższym w tym roku – większy zanotowano jedynie w październiku (+259,4 mln zł). Od początku 2023 roku aktywa funduszy indeksowych zwiększyły się o 740,4 mln zł (+23,8%), podczas gdy w analogicznym okresie ubiegłego roku zmalały o 957,8 mln zł (-23,7%).

W listopadzie zwiększyły się aktywa netto niemal wszystkich, bo aż 33 funduszy indeksowych. W największym stopniu wzrosły aktywa funduszy Goldman Sachs Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania (+58,9 mln zł), PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (+35,0 mln zł), Quercus lev (+17,6 mln zł) i PKO Akcji Rynku Polskiego (+17,3 mln zł). Natomiast spadku WAN doświadczyły jedynie dwa fundusze: inPZU Obligacje Polskie (-22,7 mln zł) i Quercus short (-3,5 mln zł).

Sześć kategorii funduszy indeksowych zanotowało wzrost WAN. Najbardziej wzrosły aktywa funduszy akcji zagranicznych (+81,2 mln zł) oraz funduszy akcji polskich (+79,7 mln zł). W pierwszym przypadku oznaczało to osiągnięcie najwyższych aktywów w historii –1066,1 mln zł (27,7% aktywów funduszy indeksowych ogółem). Spadek aktywów miał miejsce jedynie w przypadku funduszy dłużnych długoterminowych inwestujących na rynku polskim (-22,7 mln zł).

Wszystkie towarzystwa funduszy inwestycyjnych zarządzające funduszami indeksowymi zanotowały w minionym miesiącu wzrost wartości ich aktywów. Najbardziej zwiększyły się aktywa funduszy PKO TFI (67,2 mln zł) i Goldman Sachs TFI (+58,9 mln zł).

Według naszych obliczeń, dokonanych na podstawie publikowanych przez TFI danych o sprzedaży 34 funduszy indeksowych (zarządzanych przez Quercus TFI, PKO TFI, TFI PZU i Goldman Sachs TFI), saldo nabyć i umorzeń wyniosło w listopadzie -4,1 mln zł. To ósmy miesiąc w tym roku, kiedy saldo to okazało się ujemne. Mimo to, dzięki wysokim napływom środków we wrześniu i w październiku, tegoroczne saldo sprzedaży jest dodatnie i po 11 miesiącach wynosi +78,1 mln zł.

20 funduszy indeksowych zanotowało w minionym miesiącu dodatni bilans sprzedaży. Najwięcej nowego kapitału netto trafiło do funduszy Quercus lev (+10,5 mln zł) i PKO Akcji Rynku Polskiego (+12,7 mln zł). Największe odpływy kapitału zanotowały natomiast fundusze inPZU Obligacje Polskie (-23,2 mln zł), Goldman Sachs Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania (-4,8 mln zł) oraz Quercus short (-3,0 mln zł).

Najlepszy dodatni bilans sprzedaży zanotowały w minionym miesiącu fundusze lewarowane i odwrotne (+10,0 mln zł), natomiast najgorsze saldo nabyć i umorzeń stało się natomiast udziałem funduszy dłużnych długoterminowych inwestujących na rynku polskim (-23,2 mln zł). W ujęciu podmiotowym dwa TFI zanotowały przewagę nabyć nad umorzeniami: PKO TFI (+8,2 mln zł) i Quercus TFI (+5,5 mln zł). Ujemne saldo sprzedaży miało miejsce w funduszach indeksowych zarządzanych przez Goldman Sachs TFI (-4,9 mln zł) i TFI PZU (-12,9 mln zł).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.