Skip to main content

Aktywa i napływ netto kapitału do funduszy indeksowych w Polsce – kwiecień 2022 r.

Konsekwencją ponownego gwałtownego pogorszenia nastrojów na rynkach akcji w kwietniu – zarówno na GPW w Warszawie (indeks WIG20 zniżkował o 12,89%), jak i w Stanach Zjednoczonych (indeks S&P 500 stracił na wartości 8,72%) – był znaczący spadek wartości aktywów netto (WAN) funduszy indeksowych w Polsce, który tylko w niewielkim stopniu został zamortyzowany napływem netto nowego kapitału do tych podmiotów.

Według naszych obliczeń, na podstawie danych o aktywach funduszy inwestycyjnych w Polsce publikowanych przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami, wartość aktywów netto (WAN) 29 funduszy indeksowych zmalała w kwietniu aż o 281,0 mln zł (7,6%) do 3436,0 mln zł – najniższego poziomu od lutego ubiegłego roku. Był to drugi największy miesięczny spadek aktywów w tej kategorii funduszy inwestycyjnych w ostatnich dwóch latach – nieco większy (288,3 mln zł) odnotowaliśmy w lutym tego roku. W pierwszych czterech miesiącach 2022 roku aktywa netto funduszy indeksowych zmniejszyły się aż o 605,8 mln zł (15,0%), podczas gdy w tym samym okresie 2021 roku wzrosły o 240,0 mln zł (7,2%).

W kwietniu aż 26 funduszy indeksowych doświadczyło obniżki wartości aktywów netto. Zdecydowanie największy spadek zanotował największy na rynku fundusz indeksowy – NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania (-186,9 mln zł), wskutek czego jego aktywa obniżyły się do najniższego poziomu od października 2020 roku (1239,2 mln zł). Znaczące spadki WAN stały się również udziałem funduszy PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (-34,9 mln zł), PKO Akcji Rynku Polskiego (-11,1 mln zł) oraz Quercus Silver (-10,0 mln zł). Jedynie trzy fundusze mogły pochwalić się wzrostem aktywów – były to dwa fundusze odwzorowujące indeks WIG20short (Ipopema short equity +14,8 mln zł i Quercus short +12,7 mln zł) oraz fundusz inPZU Akcji Rynku Surowców (+0,3 mln zł).

Znaczące spadki na warszawskim parkiecie w kwietniu przyczyniły się do istotnego obniżenia się – o 207,8 mln zł – WAN funduszy akcji polskich. Był to największy spadek aktywów tej grupy funduszy od marca 2020 roku. Spory spadek odnotowały także fundusze akcji zagranicznych – o 68,5 mln zł (druga największa obniżka WAN w ostatnich dwóch latach). Na plusie zakończyły miesiąc jedynie fundusze indeksowe naśladujące notowania indeksu WIG20 short (+27,5 mln zł).

W ujęciu podmiotowym spadek aktywów zarządzanych funduszy indeksowych odnotowały wszystkie towarzystwa za wyjątkiem Ipopema TFI. Aktywa dwóch funduszy tego TFI wzrosły w minionym miesiącu o 12,9 mln zł. Największa obniżka aktywów miała natomiast miejsce w przypadku funduszy zarządzanych przez NN Investment Partners TFI (-190,3 mln zł) oraz PKO TFI (-60,5 mln zł).

Według danych o bilansie sprzedaży 27 funduszy indeksowych zarządzanych przez Quercus TFI, PKO TFI, TFI PZU i NN Investment Partners TFI, mimo niesprzyjającej koniunktury rynkowej, w kwietniu do funduszy tych wpłacono o 22,7 mln zł więcej niż z nich wypłacono. Było to dopiero drugie dodatnie saldo sprzedaży w tym roku (po styczniowym). Największy napływ netto kapitału zanotowały fundusze Quercus lev (+27,5 mln zł) oraz PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (+8,3 mln zł). Z kolei największy ujemny bilans sprzedaży odnotowały fundusze NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania (-11,7 mln zł) i Quercus Silver (-3,9 mln zł).

Największy napływ netto kapitału w kwietniu zanotował fundusz replikujący wyniki indeksu WIG20lev (+27,5 mln zł), natomiast  największe ujemne saldo nabyć i umorzeń miało miejsce w przypadku funduszy akcji polskich (-11,7 mln zł). W przypadku TFI najlepszy bilans sprzedaży odnotowały fundusze zarządzane przez Quercus TFI (+29,4 mln zł), natomiast najgorsze saldo wystąpiło w przypadku funduszy zarządzanych przez NN Investment Partners TFI (-13,4 mln zł). W ostatnich 12 miesiącach saldo nabyć i umorzeń w gronie funduszy indeksowych ogółem wyniosło +39,8 mln zł.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.