Skip to main content

Aktywa funduszy indeksowych – wrzesień 2016 r.

Już szósty miesiąc z rzędu aktywa funduszy indeksowych w Polsce oscylują w granicach 250-300 mln zł. Po trzech miesiącach wzrostu ich wartości tym razem mieliśmy do czynienia z niewielkim spadkiem. Według obliczeń dokonanych na podstawie danych na temat wartości aktywów netto (WAN) funduszy inwestycyjnych w Polsce gromadzonych przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami, we wrześniu WAN 10 funduszy indeksowych zmniejszyła się o 11,8 mln zł (4,3%) do 264,6 mln zł. W pierwszych trzech kwartałach 2016 roku aktywa tej grupy funduszy wzrosły o 32,7 mln zł (14,1%), podczas gdy w analogicznym okresie ubiegłego roku zwiększyły się o 23,7 mln zł (12,4%).

Wśród dziewięciu (sub)funduszy mających na celu replikację wyników inwestycyjnych indeksów akcyjnych (lub ich pochodnych) wzrost WAN zanotowało pięć. W żadnym jednak przypadku nie był to wzrost aktywów o chociażby 1 mln zł – największy wzrost (o 0,77 mln zł) stał się udziałem funduszu Ipopema m-Indeks FIO. Spadek aktywów dotknął cztery subfundusze, przy czym zdecydowanie największy – 15,6 mln zł – miał miejsce w przypadku subfunduszu Quercus lev. To właśnie ten podmiot – wciąż największy wśród funduszy indeksowych w Polsce (121,6 mln zł) – „zapracował” na ogólny spadek aktywów całego analizowanego segmentu funduszy inwestycyjnych.

WAN siedmiu funduszy odwzorowujących indeksy krajowego rynku akcji lub indeksy pochodne tych indeksów (subfundusze Quercus lev i Quercus short zarządzane przez Quercus TFI, (sub)fundusze Ipopema m-Indeks FIO, Ipopema m-Indeks i Ipopema Short Equity zarządzane przez Ipopema TFI, subfundusz Altus Short zarządzany przez Altus TFI oraz subfundusz ING BSK Indeks WIG 20 zarządzany przez Amundi TFI) zmniejszyła się o 4,3% (11,8 mln zł) do 203,3 mln zł. Aktywa funduszy indeksowych naśladujących indeksy zagranicznych rynków akcji (subfundusze ING BSK Indeks MSCI EMU i ING BSK Indeks S&P 500 zarządzane przez Amundi TFI) zwiększyły się o 1,1% do 11,2 mln zł.

Aktywa subfunduszu Quercus Gold, którego deklarowanym celem inwestycyjnym jest odwzorowywanie zmian cen na rynku złota inwestycyjnego, po raz pierwszy w historii przekroczyły poziom 50 mln zł W końcu września subfundusz ten zarządzał środkami finansowymi o wartości 50,1 mln zł – o 3,4 mln zł większymi niż miesiąc wcześniej i aż o 33,3 mln zł większymi niż w końcu 2015 r.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.