Skip to main content

Aktywa funduszy indeksowych w Polsce – sierpień 2019 r.

Sierpień nie przyniósł znaczących zmian jeśli chodzi o wartość aktywów netto (WAN) funduszy indeksowych w Polsce. Według naszych obliczeń (na podstawie danych o aktywach funduszy inwestycyjnych w Polsce publikowanych przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami) zmniejszyły się one o 4,3 mln zł (0,3%) do 1490,8 mln zł. W pierwszych ośmiu miesiącach 2019 r. aktywa netto funduszy indeksowych zwiększyły się już o 649,3 mln zł (77,2%), podczas gdy w analogicznym okresie 2018 r. wzrosły o 523,1 mln zł (135,1%).

Największy wzrost WAN w sierpniu odnotowały fundusze Quercus lev (o 11,2 mln zł) i inPZU Obligacje Polskie (o 4,8 mln zł), natomiast największego spadku WAN doświadczyły fundusze PKO Akcji Rynków Rozwiniętych (o 12,9 mln zł), Quercus short (o 7,5 mln zł) i PKO Akcji Rynków Wschodzących (o 5,0 mln zł). Ogółem w minionym miesiącu zmniejszyła się wartość aktywów netto 14 funduszy indeksowych, zaś siedmiu wzrosła.

Aktywa netto czterech funduszy naśladujących indeksy krajowego rynku akcji (Ipopema m-Indeks FIO, Amundi Indeks WIG20, inPZU Akcje Polskie i PKO Akcji Rynku Polskiego) zmalały w sierpniu o 7,3 mln zł do 193,9 mln zł, natomiast aktywa netto pięciu funduszy odwzorowujących indeksy pochodne (lewarowane i odwrotne) krajowego rynku akcji (Quercus lev, Quercus short, Ipopema Short Equity, Altus Short i Rockbridge Akcji Lewarowany) wzrosły o 3,3 mln zł do 160,2 mln zł. Aktywa netto siedmiu funduszy indeksowych odwzorowujących indeksy zagranicznych rynków akcji (Amundi Indeks MSCI EMU, Amundi Indeks S&P 500, inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych, PKO Akcji Rynku Amerykańskiego, PKO Akcji Rynku Japońskiego, PKO Akcji Rynków Wschodzących i PKO Akcji Rynku Europejskiego) zmniejszyły się o 12,3 mln zł do 548,2 mln zł. Aktywa jednego funduszu inwestującego na krajowym rynku obligacji (inPZU Obligacje Polskie) wzrosły o 4,8 mln zł do 268,8 mln zł. Aktywa dwóch funduszy papierów dłużnych oferujących ekspozycję na rynki zagraniczne (inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych i inPZU Obligacje Rynków Wschodzących) wzrosły o 5,8 mln zł do 150,6 mln zł, zaś jednego funduszu lokującego aktywa na rynku pieniężnym (inPZU Inwestycji Ostrożnych) zwiększyły się o 0,3 mln zł do 61,5 mln zł. Jedyny indeksowy fundusz surowcowy (Quercus Gold) zanotował w minionym miesiącu wzrost wartości aktywów netto o 1,0 do 107,6 mln zł.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.