Skip to main content

Aktywa funduszy indeksowych w Polsce – październik 2021 r.

W październiku 2021 r. wartość aktywów netto (WAN) funduszy indeksowych w Polsce przekroczyła po raz pierwszy w historii poziom 4 mld zł.

Według naszych obliczeń, na podstawie danych o aktywach funduszy inwestycyjnych w Polsce publikowanych przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami, aktywa 23 funduszy indeksowych wzrosły w minionym miesiącu o 169,0 mln zł (4,4%) do 4016,8 mln zł. W pierwszych dziesięciu miesiącach bieżącego roku WAN funduszy indeksowych zwiększyła się o 683,4 mln zł (20,5%), podczas gdy w takim samym okresie 2020 roku zmniejszyły się one o 407,4 mln zł (13,1%).

W październiku wzrosła WAN aż 18 funduszy indeksowych. Największe wzrosty stały się udziałem funduszy NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania (+58,9 mln zł), PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (+44,4 mln zł) i PKO Akcji Rynku Polskiego (+23,2 mln zł). W największym stopniu zmniejszyły się natomiast aktywa funduszu inPZU Obligacje Polskie (-7,3 mln zł).

Analiza poszczególnych kategorii funduszy indeksowych wskazuje, iż w ubiegłym miesiącu zdecydowanie najbardziej wzrosły aktywa funduszy akcji polskich (o 80,7 mln zł) i funduszy akcji zagranicznych (o 72,8 mln zł). Jedyną kategorią, która odnotowała spadek WAN, były fundusze dłużne długoterminowe inwestujące na rynku polskim (-8,5 mln zł).

Wśród TFI najwięcej powodów do zadowolenia miały PKO TFI (aktywa jego funduszy indeksowych zwiększyły się o  78,7 mln zł) i NN Investment Partners TFI (wzrost o 57,7 mln zł). Spadek WAN stał się udziałem jedynie Ipopema TFI (o 0,2 mln zł).

Według danych IZFiA w październiku 2021 r. napływ netto kapitału do akcyjnych funduszy indeksowych wyniósł 48 mln zł, a od początku bieżącego roku sięgnął 331 mln zł.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.