Skip to main content

Aktywa funduszy indeksowych w Polsce – październik 2020 r

W październiku fundusze indeksowe działające w naszym kraju odnotowały znaczący spadek wartości zarządzanych aktywów. Według naszych obliczeń, na podstawie danych o aktywach funduszy inwestycyjnych w Polsce publikowanych przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami, wartość aktywów netto (WAN) 24 funduszy indeksowych zmniejszyła się aż o 243,0 mln zł (8,2%) do 2708 mln zł. To trzeci największy miesięczny spadek WAN w dotychczasowej historii tej grupy podmiotów – większe miały miejsce jedynie w lutym i marcu bieżącego roku. W pierwszych dziesięciu miesiącach 2020 roku aktywa funduszy indeksowych zmniejszyły się o 407,4 mln zł (13,1%), podczas gdy w analogicznym okresie 2019 roku wzrosły aż o 2223 mln zł (264%), przy czym wtedy wynikało to z powiększenia się kategorii funduszy indeksowych o fundusz NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania (we wrześniu ubiegłego roku).

W minionym miesiącu zwiększyły się aktywa ośmiu funduszy indeksowych. Największy wzrost WAN stał się udziałem funduszy Quercus short (o 16,9 mln zł) Quercus Gold (o 10,9 mln zł) i inPZU Obligacje Rynków Wschodzących (o 4,5 mln zł). W przypadku pierwszego z ww. funduszy oznaczało to rekordowy poziom aktywów w jego historii. Co ciekawe, aktywa funduszu Quercus short były w końcu października wyższe od aktywów funduszu Quercus lev, co było dopiero druga taką sytuacją na przestrzeni ostatnich 10 lat (od listopada 2010 r.). Poprzednia miała miejsce w marcu (blisko 5 mln zł), jednak obecnie różnica ta jest o wiele większa (ponad 25 mln zł). Pozostałych 16 funduszy zanotowało spadek WAN. Największy dotknął fundusz NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania – aż 147,4 mln zł; spore straty odnotowały również fundusze Quercus lev (-34,7 mln zł) i inPZU Obligacje Polskie (-33,6 mln zł). W końcu października największymi aktywami wśród funduszy indeksowych zarządzały NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania (1109,4 mln zł), PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (214,5 mln zł), inPZU Obligacje Polskie (166,4 mln zł) i inPZU Obligacje Rynków Wschodzących (163,9 mln zł).

W październiku miesiącu wzrosły aktywa netto jedynie dwóch kategorii funduszy indeksowych: funduszy surowcowych (o 10,6 mln zł) oraz funduszy dłużnych zagranicznych (o 4,6 mln zł). Wśród pozostałych kategorii funduszy, które zanotowały spadek WAN, najbardziej zniżkowały aktywa czterech funduszy akcji polskich (o 163,8 mln zł). Wciąż jednak dysponują one największymi aktywami, stanowiącymi 45,6 proc. aktywów funduszy indeksowych ogółem (1235,3 mln zł).

Pod względem podmiotowym, największymi aktywami zarządzają fundusze indeksowe NN TFI (1186,5 mln zł), TFI PZU (691,0 mln zł) oraz PKO TFI (446,5 mln zł).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.