Skip to main content

Aktywa funduszy indeksowych w Polsce – maj 2018 r.

Maj okazał się bardzo ważnym miesiącem dla segmentu funduszy indeksowych w Polsce. W wyniku uruchomienia dwóch nowych tego typu produktów przez TFI PZU dedykowanych dla grupy PZU – PZU iPuls Akcje Polskie i PZU iPuls Akcje Rynków Rozwiniętych – aktywa tej grupy funduszy zwiększyły się w sposób skokowy i osiągnęły rekordową wartość w dotychczasowej historii. Według naszych obliczeń dokonanych na podstawie danych o wartości aktywów netto (WAN) funduszy inwestycyjnych w Polsce gromadzonych przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami, łączna WAN jedenastu funduszy indeksowych wyniosła na koniec maja 583,0 mln zł i była o 183,8 mln zł (46,0%) większa niż miesiąc wcześniej. W pierwszych pięciu miesiącach 2018 roku aktywa funduszy indeksowych wzrosły o 195,7 mln zł (50,5%), podczas gdy w tym samym okresie 2017 roku zwiększyły się o 84,2 mln zł (28,1%).

W maju wzrost aktywów zanotowały cztery fundusze indeksowe – największy stał się udziałem dwóch subfunduszy typu „short”: Ipopema Short Equity (o 4,8 mln zł) i Quercus short (o 1,6 mln zł). Pierwszy z ww. funduszy osiągnął tym samym rekordowy poziom aktywów w historii. Z kolei wśród pięciu funduszy, których aktywa zmalały w minionym miesiącu, największe spadki odnotowały Quercus lev (o 17,4 mln zł) i Ipopema m-Indeks FIO (o 2,4 mln zł). Dwa nowe fundusze indeksowe – PZU iPuls Akcje Polskie i PZU iPuls Akcje Rynków Rozwiniętych (formalnie są to subfundusze funduszu parasolowego PZU Impuls SFIO) – zarządzały w końcu maja aktywami o wartości (odpowiednio) 96,3 mln zł i 102,2 mln zł (była to pierwsza informacja o ich aktywach (zostały one utworzone 10 maja)).

Ogółem aktywa netto siedmiu funduszy naśladujących indeksy krajowego rynku akcji lub indeksy pochodne tych indeksów (subfundusze Quercus lev i Quercus short zarządzane przez Quercus TFI, (sub)fundusze Ipopema m-Indeks FIO i Ipopema Short Equity zarządzane przez Ipopema TFI, subfundusz Altus Short zarządzany przez Altus TFI, subfundusz ING BSK Indeks WIG20 zarządzany przez Amundi Polska TFI oraz subfundusz PZU iPuls Akcje Polskie zarządzany przez TFI PZU) wyniosły w końcu maja 376,3 mln zł (wzrost o 28,3% w stosunku do kwietnia). Natomiast aktywa trzech funduszy indeksowych odwzorowujących indeksy zagranicznych rynków akcji (subfundusze ING BSK Indeks MSCI EMU i ING BSK Indeks S&P 500 zarządzane przez Amundi Polska TFI oraz subfundusz PZU iPuls Akcje Rynków Rozwiniętych zarządzany przez TFI PZU) były warte 120,2 mln zł (wzrost o 564,7%) .

Subfundusz Quercus Gold, który dąży do odwzorowywania zmian cen na rynku złota inwestycyjnego, zanotował w maju spadek wartości aktywów o 1,3 mln zł (1,5%) do 86,6 mln zł.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.