Skip to main content

Aktywa funduszy indeksowych w Polsce – lipiec 2021 r.

W lipcu, po raz pierwszy w tym roku, odnotowaliśmy spadek wartości aktywów netto (WAN) funduszy indeksowych w Polsce. Według naszych obliczeń, na podstawie danych o aktywach funduszy inwestycyjnych w Polsce publikowanych przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami, aktywa 23 funduszy indeksowych (w minionym miesiącu ubył z tego grona fundusz PKO Obligacji Skarbowych) zmalały w lipcu o 12,1 mln zł (-0,3%). Od początku 2021 roku WAN funduszy indeksowych zwiększyła się o 502,0 mln zł (15,1%), podczas gdy w pierwszych siedmiu miesiącach 2020 roku zmniejszyły się one o 106,4 mln zł (3,4%).

W lipcu wzrosły wartość aktywów netto 17 funduszy indeksowych. Największy wzrost WAN zanotowały fundusze PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (o 24,8 mln zł) oraz NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania (o 18,0 mln zł). Z kolei największe spadki odnotowały fundusze NN Indeks Obligacji (o 52,9 mln zł), inPZU Inwestycji Ostrożnych (o 14,8 mln zł) i PKO Akcji Rynków Wschodzących (o 13,5 mln zł). Warto podkreślić kontynuację znakomitej passy funduszu PKO Akcji Rynku Amerykańskiego, którego aktywa wzrosły już czwarty miesiąc z rzędu o więcej niż 20 mln zł, a od początku tego roku zwiększyły się już o 122,5 mln zł (50,3%), dzięki czemu stał się on drugim największym funduszem indeksowym w naszym kraju.

W minionym miesiącu zwiększyły się aktywa pięciu kategorii funduszy indeksowych. Najbardziej wzrosły aktywa funduszy akcji polskich (o 23,7 mln zł) i funduszy akcji zagranicznych (o 19,0 mln zł). Zdecydowanie największy spadek aktywów dotknął natomiast fundusze dłużne krajowe (o 53,1 mln zł).

Pod względem podmiotowym największymi wygranymi lipca były PKO TFI (wzrost WAN o 15,8 mln zł) oraz Quercus TFI (wzrost WAN o 8,1 mln zł). Największy spadek aktywów odnotowały natomiast fundusze indeksowe NN TFI (o 35,0 mln zł). Towarzystwo to jest jednak nadal zdecydowanym liderem tego segmentu rynku funduszy inwestycyjnych w Polsce (1,62 mld zł) wyprzedzając TFI PZU (1,03 mld zł) i PKO TFI (0,75 mld zł).

Według danych IZFiA w lipcu napływ netto kapitału do akcyjnych funduszy indeksowych wyniósł 19,7 mln zł, a od początku bieżącego roku sięgnął 263 mln zł.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.