Skip to main content

Aktywa funduszy indeksowych nieznacznie w górę

Po dwóch miesiącach spadków, w czerwcu aktywa netto funduszy indeksowych nieco wzrosły. Według naszych obliczeń dokonanych na podstawie danych na temat wartości aktywów netto (WAN) funduszy inwestycyjnych w Polsce gromadzonych przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami, w minionym miesiącu WAN 10 funduszy indeksowych zwiększyła się o 5,85 mln zł (2,3%) do 263,3 mln zł. W pierwszej połowie 2016 roku aktywa funduszy indeksowych zwiększyły się, głównie dzięki znakomitemu I kwartałowi, o 31,4 mln zł (13,5%), podczas gdy w analogicznym okresie 2015 roku wzrosły o 20,9 mln zł (10,9%).

Czerwiec stał generalnie pod znakiem niewielkich zmian wartości aktywów netto analizowanej grupy funduszy inwestycyjnych – żaden z nich nie zmienił wartości swoich aktywów o więcej niż 4 mln zł. Z grona dziewięciu (sub)funduszy mających na celu naśladowanie wyników inwestycyjnych indeksów akcyjnych (lub ich pochodnych), jedynie w przypadku czterech odnotowano wzrost wartości aktywów. Największy stał się udziałem subfunduszu Ipopema short equity – o 2,39 mln zł do 16,5 mln zł. Natomiast spośród pięciu podmiotów, których aktywa w czerwcu zmniejszyły się, największą stratę poniósł fundusz Ipopema m-Indeks FIO. Jego aktywa zniżkowały o 3,06 mln zł i po raz pierwszy od maja 2013 r. spadły poniżej 20 mln zł (17,9 mln zł). W sumie WAN siedmiu funduszy odwzorowujących indeksy krajowego rynku akcji lub indeksy pochodne tych indeksów (subfundusze Quercus lev i Quercus short zarządzane przez Quercus TFI, (sub)fundusze Ipopema m-Indeks FIO, Ipopema m-Indeks i Ipopema Short Equity zarządzane przez Ipopema TFI, subfundusz Altus Short zarządzany przez Altus TFI oraz subfundusz ING BSK Indeks WIG 20 zarządzany przez Amundi TFI) zwiększyła się o 0,9% do 207,8 mln zł. Z kolei aktywa funduszy indeksowych naśladujących indeksy zagranicznych rynków akcji (subfundusze ING BSK Indeks MSCI EMU i ING BSK Indeks S&P 500 zarządzane przez Amundi TFI) wzrosły o 1,2% do 9,9 mln zł.

Szósty miesiąc z rzędu wzrosły aktywa subfunduszu Quercus Gold, którego deklarowanym celem inwestycyjnym jest odwzorowywanie zmian cen na rynku złota inwestycyjnego. W minionym miesiącu wartość zarządzanych przezeń aktywów netto zwiększyła się o 3,97 mln zł (9,5%) do 45,6 mln zł. Od początku tego roku aktywa tego subfunduszu wzrosły już o 28,8 mln zł, czyli o 171%!

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.