Skip to main content

80 procent Polaków nie słyszało o funduszach ETF

W lutym 2024 r. Centrum Badań Marketingowych Indicator na zlecenie i przy współpracy merytorycznej z Fundacją Warszawski Instytut Bankowości oraz Fundacją GPW (czołowymi NGO w Polsce w obszarze edukacji ekonomicznej) przeprowadziło już po raz siódmy badanie z cyklu „Poziom wiedzy finansowej Polaków” na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie 1000 dorosłych osób. Badanie to jest realizowane od 2018 roku. Diagnoza dotyczy m.in. samooceny poziomu wiedzy, preferencji, wyzwań i oczekiwań społecznych w obszarze szeroko rozumianej wiedzy na temat finansów osobistych, bankowości i inwestowania. Jego wyniki zaprezentowano podczas VIII Kongresu Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości.

Wśród bardzo wielu interesujących tematów poruszonych w badaniu (z jego wynikami można zapoznać się na stronie GPW w Warszawie) pojawiła się także kwestia poziomu wiedzy Polaków o sposobach inwestowania na giełdzie. W pytaniu dotyczącym znajomości instrumentów finansowych notowanych na warszawskim parkiecie zdecydowanie najwięcej osób wskazało na akcje (28% słyszało o nich i wie czym są, a 70% słyszało o nich, ale nie wie czym są) i obligacje (odpowiednio 23% i 62%). ETF-y zna 9% ankietowanych, 11% słyszało o nich, ale nie wie czym są, a 80% w ogóle o nich nie słyszało. Mniej osób zadeklarowało, że wie czym są kontrakty terminowe (7%) i certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne (5%). Wiedza na temat ETF-ów praktycznie od trzech lat niewiele się zmienia – w 2021 roku wskazało na nie 6% ankietowanych, a w 2022 i 2023 roku 7% ankietowanych. Zatem, mimo wzrostu wartości aktywów ETF-ów notowanych na warszawskim parkiecie oraz rosnących obrotów tymi instrumentami finansowymi, w dalszym ciągu jest to niszowy instrument finansowy na polskim rynku finansowym, a grono osób znających ETF-y jest wciąż bardzo niewielkie, co potwierdza konieczność dalszej, systematycznej edukacji w tym zakresie.

Warto również dodać, iż większą niż przeciętna znajomość ETF-ów deklarowały osoby z wyższym wykształceniem (18%) (wśród osób które o nich słyszały i wiedzą czym są). Ponadto 2% ankietowanych stwierdziło, że inwestuje w ETF-y, tyle samo że nie robi tego ale planuje taki krok, a 96% że nie planuje inwestowania w ETF-y.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.