Skip to main content

ETF-y wciąż słabo znane Polakom

Na przełomie lutego i marca 2021 r., na zlecenie Warszawskiego Instytutu Bankowości oraz Fundacji GPW, Centrum Badań Marketingowych Indicator przeprowadziło na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie dorosłych 500 osób badanie „Poziom wiedzy finansowej Polaków 2021”. Jego wyniki zostały zaprezentowane podczas V Kongresu Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości, który odbył się w Warszawie.

Wśród wielu interesujących tematów poruszonych w badaniu (z jego wynikami można zapoznać się na stronie GPW w Warszawie) pojawiła się także kwestia poziomu wiedzy Polaków dotyczącej rynku giełdowego. W pytaniu „Które z wymienionych instrumentów finansowych notowanych na GPW w Warszawie są Panu/Pani znane?” zdecydowanie najwięcej osób wskazało na akcje (88%) i obligacje (65%). ETF-y pojawiły się na przedostatnim miejscu – wskazało je jedynie 4% ankietowanych (mniej – 3% – wskazało jedynie certyfikaty inwestycyjne). To identyczny rezultat jak w badaniu przeprowadzonym w 2020 roku. Warto również dodać, iż 11% ankietowanych stwierdziło, iż nie zna żadnego z wymienionych w ankiecie instrumentów finansowych.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.