Skip to main content

Niewielu Polaków deklaruje znajomość ETF-ów

W lutym 2022 r. na zlecenie Warszawskiego Instytutu Bankowości oraz Fundacji GPW, Centrum Badań Marketingowych Indicator przeprowadziło na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie dorosłych 1000 osób badanie z cyklu „Poziom wiedzy finansowej Polaków”. Była to już piąta edycja tego badania, które jest realizowane od 2018 roku i stanowi jedno z kluczowych, corocznych i najchętniej cytowanych w mediach opracowań dotyczących wiedzy i edukacji ekonomicznej w Polsce.

Wśród wielu interesujących tematów poruszonych w badaniu (z jego wynikami można zapoznać się na stronie GPW w Warszawie) pojawiła się także kwestia poziomu wiedzy Polaków dotyczącej rynku giełdowego. W pytaniu „Które z wymienionych instrumentów finansowych notowanych na GPW w Warszawie są Panu/Pani znane?” zdecydowanie najwięcej osób wskazało na akcje (91%) i obligacje (70%). ETF-y pojawiły się, podobnie jak przed rokiem, na przedostatnim miejscu – wskazało je jedynie 7% ankietowanych (mniej – 4% – wskazało jedynie certyfikaty inwestycyjne). To rezultat gorszy zarówno od wyniku uzyskanego zarówno w 2021 r. (11%)  jak i w 2020 r (22%) (wtedy ETF-y uplasowały się na trzecim miejscu, za akcjami i obligacjami, a przed kontraktami terminowymi, opcjami i certyfikatami inwestycyjnymi). Warto również dodać, iż 8% ankietowanych stwierdziło, iż nie zna żadnego z wymienionych w ankiecie instrumentów finansowych.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.