Skip to main content

Trwają konsultacje Komisji Europejskiej na temat benchmarków i indeksów rynkowych

Jeszcze dokładnie przez miesiąc trwać będą rozpoczęte 5 września konsultacje dotyczące benchmarków i indeksów rynkowych zainicjowane przez Komisję Europejską w reakcji na ujawnione manipulacje stopa LIBOR. W ramach tych konsultacji Komisja Europejska zaprosiła zainteresowane strony do zgłaszania swoich uwag na temat możliwych nowych przepisów dotyczących opracowywania i stosowania indeksów służących jako benchmarki w instrumentach finansowych i innych umowach.

Konsultacje są zakrojone na szeroką skalę: obejmują wszystkie benchmarki, nie tylko te związane ze stopami procentowymi (jak LIBOR), ale również te dotyczące cen towarów i nieruchomości. Mają one za zadanie identyfikację możliwych niedociągnięć na każdym etapie tworzenia i stosowania benchmarków.

Ostatecznym celem konsultacji jest zapewnienie integralności benchmarków – jest to bardzo istotne zagadnienie z punktu widzenia wyceny wielu instrumentów finansowych takich jak IRS (interest rate swaps), komercyjnych i niekomercyjnych kontraktów, takich jak pożyczki i hipoteki oraz zarządzania ryzykiem. Przyjęte w rezultacie przeprowadzonych konsultacji rozwiązania powinny zagwarantować, że benchmarki nie będą przedmiotem konfliktu interesów, będą odzwierciedlać rzeczywistość gospodarczą oraz będą w odpowiedni sposób wykorzystywane.

Dokument konsultacyjne składa się z pięciu części:

  • zakres, sposób i charakter indeksów i benchmarków,

  • zarządzanie i przejrzystość w stosowaniu rzeczywistych danych transakcyjnych,

  • cel i wykorzystanie benchmarków,

  • dostarczanie benchmarków przez podmioty prywatne i publiczne,

  • wpływ potencjalnych regulacji, w tym zagadnienia dotyczące transformacji, ciągłości i międzynarodowych zastosowań

Tekst dokumentu konsultacyjnego „Consultation dokument on the regulation od indices. A Possible Framework for the Regulation of the Production and Use of Indices serving as Benchmarks in Financial and Other Contracts” znajduje się poniżej.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.