Skip to main content

Publiczne konsultacje zmiany metody indeksu WIG-ESG

GPW Benchmark rozpoczął konsultacje publiczne zmiany metody opracowywania indeksu WIG-ESG, polegającej na dostosowaniu harmonogramu korekt indeksu WIG-ESG do harmonogramu pozostałych indeksów z Rodziny Indeksów Giełdowych oraz zastosowaniu mechanizmu korekty zmian kwalifikacji spółki pomiędzy grupami kwintylowymi z tytułu zmiany metodologii raportów ESG Risk Rating.

Do podmiotów korzystających z Rodziny Indeksów Giełdowych został przesłany dokument konsultacyjny zawierający pytania dotyczące proponowanych zmian wraz z materiałem analitycznym.

Przypomnijmy, iż wyniki indeksu stara się odwzorowywać największy fundusz indeksowy w Polsce – NN FIO Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.