Skip to main content

Kontrakty futures i opcje na Xetra-Gold na giełdzie Eurex

Międzynarodowa giełda derywatów Eurex wprowadziła 28 września kontrakty terminowe i opcje na Xetra-Gold – najważniejszy (pod względem realizowanych obrotów) instrument typu ETC (exchange-traded commodity) w Niemczech.

Xetra-Gold to zero kuponowa obligacja denominowana w euro wyemitowana przez Deutsche Börse Commodities GmbH. Została ona wprowadzona do obrotu w grudniu 2007 r. w systemie Xetra – paneuropejskiej elektronicznej platformie transakcyjnej dla rynku kasowego.

Kontrakty futures i opcje bazujące na Xetra-Gold to kolejne nowe instrumenty pochodne oparte na metalach szlachetnych notowane na Eurex. Od lutego 2009 r. na tamtejszym parkiecie notowane są futur esy i opcje na złoto (denominowane w USD) oparte na cenach złota na rynku w Londynie (London Bullion Market). W czerwcu tego samego roku na Eurex zadebiutowały kontrakty terminowe i opcje na srebro (London Silver Fixing).

Nowe kontrakty są denominowane w euro i są rozliczane fizycznie poprzez dostarczenie Xetra-Gold ETC. Dodatkowo, w oddzielnej transakcji pomiędzy posiadaczem ETC a Deutsche Boerse Commodities, ma on prawo żądać dostarczenia złota w fizycznej postaci. Daty wygaśnięcia nowych derywatów zostały ustalone na trzeci piątek kolejnych miesięcy z cyklu marzec, czerwiec, wrzesień i grudzień.

W drugim kwartale 2010 r. Xetra-Gold zanotował rekordowy napływ netto kapitału w wysokości 9,6 ton. Wartość obrotu elektronicznego tym instrumentem finansowym wyniosła w tym okresie 757,3 mln euro, co stanowiło wzrost o 55% wobec pierwszego kwartału tego roku. Xetra-Gold jest najchętniej handlowanym instrumentem typu ETC na Xetra – udział w całkowitym obrocie sięga 37 procent.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.