Skip to main content

Październik 2022 r.

Napływ/odpływ netto kapitału do/z funduszy ETF i tradycyjnych funduszy inwestycyjnych otwartych (bez funduszy rynku pieniężnego i ETF-ów) w Europie w okresie od grudnia 2019 r. do lipca 2022 r. (w mld USD)

Źródło: J. Gordon, ETFs in vogue amid volatility as mutual funds suffer worst exodus since 2008, ETF Stream, 14.09.2022 (za: Bloomberg Intelligence).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.