Skip to main content

Listopad 2023 r.

Skumulowany napływ netto kapitału do amerykańskich wehikułów inwestycyjnych (fundusze ETF, tradycyjne fundusze inwestycyjne, detaliczne oddzielnie zarządzane konta) w latach 2012-2022 (w bln USD)

Źródło: W. Schmitt, ETFs viewed as large opportunity by 74% of US asset managers, poll says, Financial Times, 18.10.2023

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.