Skip to main content

Zamożni amerykańscy inwestorzy coraz częściej inwestują w ETF-y i fundusze indeksowe

Według opublikowanych w końcu września wyników badań przeprowadzonych wśród członków skupiającego bardzo zamożnych inwestorów (high-net-worth investors) z Ameryki Północnej stowarzyszenia inwestycyjnego TIGER 21 (The Investment Group for Enhanced Results in the 21st Century) fundusze ETF stają się coraz popularniejszym instrumentem inwestycyjnym wśród tej grupy inwestorów. TIGER 21 skupia obecnie ponad 200 członków, którzy w sumie zarządzają środkami finansowymi o wartości ponad 19 mld USD.

Ankietowani preferują inwestycje na rynku akcji (39% w bieżącym roku wobec 31% rok wcześniej), zmienia się jednak struktura tych inwestycji. W ich ramach udział inwestycji w akcje poszczególnych spółek zmalał z poziomu 50% w 2011 r. do 43% w roku bieżącym. Tymczasem udział inwestycji w ETF-y i w fundusze indeksowe wzrósł z 19% do 23% (pozostałą część inwestycji na rynku akcji stanowiły inwestycje w fundusze hedgingowe (21%) i w tradycyjne fundusze inwestycyjne (zajmujące tylko długie pozycje) (13%)).

Wśród ETF-ów najpopularniejszym instrumentem okazał się SPDR S&P 500, który okazał się jednocześnie drugim najpopularniejszym instrumentem finansowym w ogóle (za akcjami Apple, a przed walorami Berkshire Hathaway, Exxon Mobil i Microsoft). W czołowej dwudziestce najpopularniejszych instrumentów finansowych wybieranych przez członków TIGER 21 znalazło się jeszcze pięć innych funduszy ETF.

Najpopularniejszymi sektorami inwestycji na rynku akcji były: fundusze ETF, sektor finansowy, energetyczny, opieki zdrowotnej i dóbr konsumpcyjnych pierwszej potrzeby.

Według Michaela Sonnenfeldta – założyciela i szefa TIGER 21 – jeśli inwestorzy chcą osiągnąć ekspozycję na rynku spółek publicznych, znacznie łatwiej i generalnie bardziej efektywnie mogą to zrobić poprzez fundusze ETF.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.