Skip to main content

Wojna cenowa trwa w najlepsze – 4 punkty bazowe rocznej opłaty w funduszu ETF iShares!

W dniu wczorajszym spółka BlackRock – globalny lider na rynku zarządzania aktywami (w końcu czerwca jej aktywa pod zarządzaniem (AUM) wynosiły 4,89 bln USD) i największy podmiot na rynku funduszy ETF (zarządza ponad 700 funduszami tego typu, których aktywa przekraczają 1 bln USD) – poinformowała, że wprowadza nowy standard rynkowy dla długoterminowych inwestorów obniżając opłaty w swoich wiodących produktach – funduszach ETF oferowanych pod marką US iShares Core ETFs. Obniżki opłat dotyczą także wybranych funduszy indeksowych tej firmy.

W gronie funduszy ETF iShares Core obniżką opłat objęte zostało wszystkich 15 produktów – zarówno te posiadające ekspozycję na amerykański rynek akcji, ETF-y odwzorowujące międzynarodowe indeksy akcyjne, jak też te fundusze, które są powiązane z indeksami rynku instrumentów o stałym dochodzie (patrz poniższa tabela). W przypadku pierwszej z ww. kategorii szczególną uwagę należy zwrócić na fundusz iShares Core S&P 500 ETF odwzorowujący wyniki indeksu S&P 500. Od 5 października roczny wskaźnik kosztów netto (net expense ratio) tego ETF-a wynosi zaledwie 0,04% (poprzednio 0,07%) – to prawdopodobnie najniższy (a na pewno jeden z najniższych) wskaźnik kosztów wśród wszystkich akcyjnych funduszy ETF w USA (i zapewne także na świecie). W pozostałych funduszach ETF rynku amerykańskiego posiadających ekspozycję na średnie spółki, małe spółki i spółki dywidendowe powyższy wskaźnik wynosi obecnie 0,07% lub 0,08% (poprzednio 0,12%). Wśród akcyjnych funduszy ETF rynków zagranicznych z serii „Core” najniższe koszty występują w funduszu iShares Core MSCI EAFE ETF (oferuje ekspozycję na duże i średnie spółki z rynków rozwiniętych z Europy, Australii i Dalekiego Wschodu) – 0,08%, zaś w gronie funduszy ETF powiązanych z indeksami rynku instrumentów o stałym dochodzie najtańszym produktem jest iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (oferuje ekspozycję na rynek amerykańskich obligacji o ratingu inwestycyjnym) – 0,05%.

BlackRock obniżył ponadto koszty w pięciu funduszach indeksowych (w przypadku jednostek kategorii Class K, Institutional i Investor A) – w funduszu dłużnym (BlackRock U.S. Total Bond Index Fund) roczna stawka wskaźnika kosztów netto wynosi obecnie jedynie 0,05%, a w trzech funduszach zorientowanych na inwestycje w średnie i małe spółki amerykańskie (BlackRock Midcap Index Fund, BlackRock Small/Midcap Index Fund i BlackRock Small Cap Index Fund) zaledwie 0,07% (patrz poniższa tabela). Rodzina funduszy indeksowych BlackRock obejmuje 13 produktów inwestujących na amerykańskim rynku akcji, instrumentów o stałym dochodzie i nieruchomości oraz na rynkach międzynarodowych.

Według informacji prasowej spółki BlackRock głównym powodem, dla którego zdecydowała się ona na obniżenie kosztów uczestnictwa w swoich produktach indeksowych, jest zapowiedź wejścia w życie tzw. Department of Labor fiduciary rule (opublikowany na początku kwietnia projekt rozporządzenia musi zostać najpierw zaaprobowany przez Kongres). Zasada ta, która powinna zacząć obowiązywać w styczniu 2018 r., dotyczy inwestowania emerytalnego i wymaga od doradców finansowych, aby działali w najlepszym interesie swoich klientów i unikali konfliktów interesów. Głównym punktem projektu rozporządzenia jest definicja „statusu powierniczego” („fiduciary status”). Generalnie celem wprowadzenia tej zasady jest upewnienie się, że ludzie inwestujący w programy 401(k), IRA (najpopularniejsze programy zabezpieczenia emerytalnego w USA) oraz w inne rachunki emerytalne otrzymują poradę inwestycyjną, która spełnia standard powierniczy – innymi słowy jest ona dostarczana klientom w ich najlepszym interesie. Oznacza to, że doradca powinien zarekomendować klientowi produkt, który sam wybrałby w jego sytuacji. W praktyce oznacza to m.in., że doradcy będą na ogół zobowiązani rekomendować klientom najtańsze (charakteryzujące się najniższymi kosztami) produkty finansowe, w tym także fundusze ETF.

Jak podkreśla BlackRock doradcy finansowi będą musieli skupić się na jakości i wydajności kosztowej funduszy. Firma oczekuje, że doradcy finansowi będą coraz częściej wykorzystywać ETF-y jako aktywne narzędzie inwestycyjne obok aktywnie zarządzanych funduszy w celu budowania lepszych portfeli dla swoich klientów. Oczekuje także, że doradcy finansowi będą coraz częściej zwracali się w stronę podstawowych („core”) rodzajów ETF-ów jako sposobu na długoterminowe inwestowanie, gdyż w nich wartość ma największe znaczenie. BlackRock zdecydował się na obniżenie stawek kosztów w swoich funduszach z serii iShares Core (zostały one wprowadzone na rynek w 2012 r.), aby określić nową konwencję rynkową dla długoterminowych inwestorów i być liderem tego szybko rozwijającego się segmentu rynku funduszy ETF.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.