Skip to main content

WisdomTree International Hedged Equity Fund na NYSE Arca

Amerykańska spółka zarządzająca aktywami – WisdomTree (zarządza ona w sumie kapitałami o wartości 6,7 mld USD, w tym 6,1 mld USD stanowią aktywa funduszy ETF) wprowadziła na parkiet NYSE Arca nowy fundusz ETF – WisdomTree International Hedged Equity Fund. Jest to fundusz funduszy (inwestujący w inne fundusze ETF WisdomTree), którego celem inwestycyjnym jest odzwierciedlenie zachowania indeksu WisdomTree DEFA International Hedged Equity Index. Indeks ten zapewnia ekspozycję na akcje spółek z krajów rozwiniętych (bez Stanów Zjednoczonych), jednocześnie neutralizując fluktuacje pomiędzy walutą amerykańską a walutami innych krajów, których reprezentanci wchodzą w skład indeksu. Indeks jest skonstruowany w taki sposób, aby inwestorzy osiągali wyższe zyski (w stosunku do innych instrumentów inwestycyjnych niezabezpieczonych na rynku walutowym) w sytuacji aprecjacji dolara amerykańskiego wobec innych walut (w przeciwnej sytuacji indeks zachowuje się gorzej niż porównywalne, lecz niezabezpieczone instrumenty finansowe). WisdomTree DEFA International Hedged Equity Index bazuje z kolei na indeksie WisdomTree DEFA (WisdomTree Dividend Index of Europe, Far East Asia and Australia Index), który obejmuje blisko 2000 firm wypłacających regularnie dywidendy pochodzących z najbardziej uprzemysłowionych regionów świata (16 krajów europejskich, Japonia, Australia, Nowa Zelandia, Honkong i Singapur) za wyjątkiem Stanów Zjednoczonych i Kanady; łączna kapitalizacja tego indeksu wynosi obecnie 13,55 bln USD.

WisdomTree International Hedged Equity Fund inwestuje głównie w tytuły uczestnictwa: WisdomTree Europe Total Dividend Fund, WisdomTree Japan Total Dividend Fund oraz WisdomTree Pacific ex-Japan Total Dividend Fund. Lokując kapitał w ten sposób fundusz uzyskuje ekspozycję na WisdomTree DEFA International Hedged Equity Index. Stawka kosztów netto (net expense ratio) funduszu wynosi 0,58%. Największy udział w WisdomTree International Hedged Equity Fund w dniu 4 stycznia miały następujące spółki: BP, Banco Santander, HSBC Holdings, Total, Telefonica i ENI. Jeśli chodzi o strukturę sektorową dominujący udział w funduszu mają branże: finansowa, przemysłowa, usług telekomunikacyjnych oraz energetyczna. Największą część środków fundusz inwestuje w spółki brytyjskie, francuskie, japońskie, australijskie, niemieckie i hiszpańskie.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.