Skip to main content

WidsomTree uruchomił fundusz ETF dający ekspozycję na instrumenty dłużne państw Azji i regionu Pacyfiku

17 marca 2011 r. spółka WidsomTree – sponsor i zarządzający funduszami ETF – wprowadziła na platformę NYSE Arca fundusz WisdomTree Asia Local Debt Fund. To pierwszy na rynku amerykańskim ETF, który umożliwia inwestorom czerpanie korzyści z instrumentów dłużnych denominowanych w lokalnych walutach emitowanych przez 12 wybranych państw azjatyckich (z wyjątkiem Japonii) i z regionu Pacyfiku (Korea Południowa, Malezja, Indonezja, Filipiny, Tajlandia, Indie, Chiny, Hongkong, Singapur, Tajwan, Australia i Nowa Zelandia).

Fundusz jest zarządzany aktywnie (actively managed ETF). Największy udział (około 11%) w portfelu funduszu mają obligacje południowokoreańskie, indonezyjskie, australijskie, malezyjskie, singapurskie i tajlandzkie. Poza obligacjami (87,4%) największy udział w portfelu maja bony skarbowe (4,9%). Pod względem jakości kredytowej dominują instrumenty o ratingu AAA (41,1%) oraz A- (15,6%). Średni ważony kupon wynosi 4,28 (wszystkie dane z 13 kwietnia).

Wskaźnik kosztów (expense ratio) funduszu wynosi 0,55% w skali roku.

WisdomTree Asia Local Debt Fund dołączył do uruchomionego w sierpniu 2010 r. funduszu WisdomTree Emerging Market Local Debt Fund, który zgromadził 668 mln USD aktywów. 13 kwietnia aktywa nowego podmiotu wynosiły już 205 mln USD.

Spółka WisdomTree oferuje obecnie 46 akcyjnych, dłużnych, walutowych i alternatywnych funduszy ETF. Ich łączne aktywa wynoszą ok. 10,1 mld USD.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.