Skip to main content

Trzy dywidendowe ETF-y FlexShares na nowojorskim parkiecie

19 grudnia 2012 r. na rynku NYSE Arca miało miejsce pierwsze notowanie tytułów uczestnictwa trzech funduszy ETF FlexShares zarządzanych przez Northern Trust Corp. Są to produkty akcyjne zorientowane na dywidendę – inwestują w walory amerykańskich firm, które kładą nacisk na długoterminowy wzrost wartości kapitału i dochód w postaci dywidendy. Wykorzystują one ilościową metodologię Dividend Quality Score (DQS) stosowaną od wielu lat przez Northern Trust w przypadku kont zarządzanych (managed accounts).

FlexShares Quality Dividend Index Fund dąży do jak najwierniejszego odwzorowywania stóp zwrotu indeksu Northern Trust Quality Dividend Index (ponieważ replikując wyniki indeksu fundusz stosuje metodę reprezentatywnej próbki, jego wyniki mogą dość istotnie odbiegać od wyników indeksu). Indeks ten został zaprojektowany w taki sposób, aby zapewnić inwestorom ekspozycję na portfel akcji amerykańskich firm o wysokiej jakości i zorientowanych na generowanie dochodu. Portfel ten skupia się na długoterminowym wzroście wartości kapitału, zaś jego współczynnik beta powinien być zbliżony do wartości jaką charakteryzuje się indeks macierzysty (parent index) – Northern Trust 1250 Index; jednocześnie stara się ograniczać ryzyko koncentracji portfela w określone sektory lub spółki. Wybór spółek do portfela indeksu odbywa się w oparciu o wielkość oczekiwanej dywidendy oraz takie czynniki fundamentalne jak zyskowność, solidne zarządzanie i wiarygodny cash flow. W dniu 15 marca 2013 r. w strukturze branżowej portfela funduszu dominowały spółki finansowe (20,23%), technologii informacyjnych (14,76%) i energetyczne (12,44%). Największe udziały w aktywach posiadały: Exxon Mobil (4,73%), Chevron (3,94%), Pfizer (3,69%), Verizon Communications (3,28%) i Wells Fargo & Co. (2,87%).

FlexShares Quality Dividend Dynamic Index Fund replikuje wyniki indeksu Northern Trust Quality Dividend Dynamic Index. Indeks ten posiada takie same cechy jak opisany powyżej Northern Trust Quality Dividend Index, przy czym dąży on do sytuacji, w której wartość jego współczynnika beta będzie wyższa od współczynnika indeksu macierzystego Northern Trust 1250 Index (od 1,0 do 1,5-krotności współczynnika beta tego indeksu). W dniu 15 marca 2013 r. w strukturze branżowej portfela funduszu dominowały spółki finansowe (20,33%), technologii informacyjnych (14,97%) i energetyczne (11,18%). Największe udziały w aktywach posiadały: Chevron (3,98%), Wells Fargo & Co. (3,82%), Pfizer (3,73%) i Verizon Communications (3,29%).

FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund odwzorowuje stopę zwrotu indeksu Northern Trust Quality Dividend Defensive Index. Indeks ten posiada takie same cechy jak Northern Trust Quality Dividend Index, przy czym dąży on do sytuacji, w której wartość jego współczynnika beta będzie niższa od współczynnika indeksu macierzystego Northern Trust 1250 Index (od 0,5 do 1,0-krotności współczynnika beta tego indeksu). W dniu 15 marca 2013 r. w strukturze branżowej portfela funduszu dominowały spółki finansowe (18,06%), technologii informacyjnych (14,81%), podstawowych dóbr konsumpcyjnych (12,78%) i energetyczne (12,30%). Największe udziały w aktywach posiadały: Exxon Mobil (4,93%), Chevron (3,95%), Pfizer (3,72%), Verizon Communications (3,29%) i Wal-Mart Stores (3,13%).

Wskaźnik kosztów netto (net expense ratio) wszystkich ww. funduszy ETF wynosi 0,37% w skali roku.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.