Skip to main content

Russell Investments i inni providerzy likwidują fundusze ETF

W dniu dzisiejszym zakończył się proces likwidacji 23 pasywnie zarządzanych funduszy ETF zarządzanych przez Russell Investments (kolejne dwa ETF-y zostały zlikwidowane na początku października). Fundusze te notowane były na platformie NYSE Arca i na NASDAQ OMX. Przestały one przyjmować nowe wpłaty w dniu 9 października, a zakończyły swoją obecność na ww. parkietach w dniu 16 października. W końcu lipca podmioty te zarządzały aktywami o wartości ok. 310 mln USD.

Zdaniem Russell Investments oferowane przez tę firmę innowacyjne fundusze ETF spotkały się generalnie z zainteresowaniem inwestorów, jednak rynek tych produktów znajduje się jeszcze w początkowej fazie rozwoju. Biorąc pod uwagę trudne warunki, jakie panowały od momentu wprowadzenia tych ETF-ów na rynek, spółka zdecydowała się na ich likwidację, uznając że jest to w tym momencie najlepsze rozwiązanie z punktu widzenia funduszy ETF i ich uczestników.

W ofercie Russell Investments pozostał jeden fundusz ETF – jest to aktywnie zarządzany Russell Equity ETF, którego benchmarkiem jest Russell Developed Large Cap Index. Spółka nadal uważa, że fundusze ETF mogą odgrywać istotną rolę w portfelach inwestycyjnych, będzie się jednak obecnie koncentrować na oferowaniu rozwiązań w zakresie aktywnie zarządzanych funduszy tego rodzaju. Co do pasywnie zarządzanych funduszy ETF Russell Investments będzie nadal licencjodawcą swoich indeksów dla providerów tych instrumentów finansowych na całym świecie – obecnie aktywa tych funduszy sięgają ok. 80 mld USD.

Likwidacja funduszy ETF Russell Investments to bardzo spektakularny, ale nie jedyny w ostatnich miesiącach przykład grupowej likwidacji funduszy ETF spowodowanej nikłym zainteresowaniem tymi produktami ze strony inwestorów. Dla przykładu w sierpniu został zlikwidowany jeden ETF AdvisorShares, w końcu sierpnia likwidacji uległo 15 ETF-ów FocusShares, a na początku września zlikwidowanych zostało 9 funduszy ETF DirexionShares. Wkrótce zostaną natomiast zlikwidowane 4 fundusze ETF Global X Funds (ostatnim dniem ich obrotu giełdowego był 18 października, natomiast ostateczna likwidacja nastąpi 26 października), 3 fundusze ETF QuantShares (2 listopada zakończy się ich obecność na parkiecie, a ostatecznie zostaną zlikwidowane 19 listopada) i 3 fundusze ETF WisdomTree (przestaną być notowane 3 grudnia, zaś 10 grudnia zakończy się ich działalność). Trudne warunki rynkowe sprawiają, iż zainteresowanie niektórymi funduszami ETF (zwłaszcza tymi o dość wyrafinowanej strategii inwestycyjnej) jest znikome, co zmusza ich dostawców do rezygnacji z oferowania części instrumentów (nierzadko dzieje się to w niezbyt długim okresie po ich uruchomieniu).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.