Skip to main content

Platynowy i palladowy fundusz na nowojorskim parkiecie

8 stycznia na parkiecie NYSE Arca zadebiutowały dwa fundusze sponsorowane przez ETF Securities posiadające ekspozycję na rynek platyny i palladu. To pierwsze fundusze ETF uruchomione przez ETF Securities w 2010 roku.

Celem inwestycyjnym ETFS Physical Platinum Shares oraz ETFS Physical Palladium Shares jest odzwierciedlenie zachowania cen – odpowiednio – platyny i palladu. Oba fundusze są fizycznie zabezpieczone, gdyż inwestują w ww. metale w ich fizycznej postaci (w formie płyt i sztab). Stawka kosztów (expense ratio) w obu funduszach wynosi 0,60%. Są to pierwsze tego rodzaju instrumenty notowane na amerykańskim rynku finansowym.

Platyna i pallad są wykorzystywane głównie w przemyśle samochodowym, dzięki czemu – zdaniem ETF Securities – fundusze te, dzięki bezpośredniej ekspozycji na cykl koniunkturalny, pozwolą inwestorom czerpać korzyści z ożywienia gospodarczego na świecie.

ETF Securities jest jednym ze światowych liderów rynku exchange-traded products (ETPs). W ponad 180 instrumentach tego typu inwestorzy ulokowali dotychczas (stan na koniec 2009 r.) 16,6 mld USD. W 2009 roku firma wprowadziła na rynek bliźniacze fundusze odzwierciedlające zachowanie cen złota i srebra (ETFS Physical Swiss Gold Shares i ETFS Physical Silver Shares), których aktywa na koniec ubiegłego roku sięgnęły 492 mln USD.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.