Skip to main content

Pierwszy fundusz ETF spółki Exchange Traded Concepts na NYSE Arca

13 marca 2012 r. amerykańska spółka Exchange Traded Concepts wprowadziła na platformę NYSE Arca swój pierwszy fundusz ETF – Yorkville High Income MLP ETF. Produkt ten powstał we współpracy ww. firmy z Yorkville ETF Advisors (pełni funkcję subdoradcy) – spółką asset management należącą do Yorkville ETF Holdings.

Yorkville High Income MLP ETF oferuje ekspozycję na spółki komandytowe z sektora towarowego (commodity MLPs) poprzez naśladowanie zachowania indeksu Solactive High Income MLP. W skład portfela tego indeksu wchodzą publiczne spółki komandytowe (MLPs – Master Limited Partnerships) oraz royalty trusts (rodzaj spółek, głównie w USA i w Kanadzie, zaangażowanych w produkcję i wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego) notowane na amerykańskich parkietach wyselekcjonowane na podstawie wysokości bieżącej dywidendy, wskaźnika pokrycia dywidendy oraz historycznej stopy wzrostu dywidend. Na początku marca w portfelu indeksu znajdowało się 25 składników, których średnia kapitalizacja wynosiła 1,9 mld USD, a mediana kapitalizacji 1,5 mld USD. Najważniejszymi sektorami w portfelu indeksu były: eksploracja i produkcja (26,23%), surowce naturalne (24,51%) oraz propan (21,62%). Głównymi uczestnikami indeksu były następujące MPLs i royalty trusts: Suburban Propane Partners (5,09%), Ferrellgas Partners (5,08%), Linn Energy (5,06%), Amerigas Partners (4,98%) i BP Prudhoe Bay Royalty Trust (4,95%). Wskaźnik kosztów (expense ratio) funduszu wynosi 0,82% w skali roku.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.