Skip to main content

Pierwszy fundusz ETF na giełdzie w Katarze

5 marca 2018 r. na giełdzie w Katarze (Qatar Stock Exchange) zadebiutował pierwszy fundusz ETF – QE Index ETF. To otwarty fundusz inwestycyjny regulowany przez Qatar Financial Markets Authority i Qatar Central Bank. Został on utworzony przez Doha Bank i jest zarządzany przez firmę Amwal, która działa od 1998 r. i jest liderem branży zarządzania aktywami w Katarze.

QE Index ETF dąży do odwzorowywania wyników inwestycyjnych indeksu QE Price Index, który ilustruje zmiany cen 20 największych i najpłynniejszych spółek notowanych na giełdzie w Katarze. Czołowymi pozycjami w portfelu funduszu są akcje: Qatar National Bank (14,0%), Industries Qatar (13,3%), Masraf Al Rayan (11,4%), Qatar Islamic Bank (8,7%) i Ooredoo (6,21%). W ujęciu sektorowym zdecydowanie największy udział w indeksie mają spółki sektora finansowego (57%). Rebalansowanie składu indeksu odbywa się co pół roku. Fundusz zamierza raz w roku wypłacać dywidendę uczestnikom w oparciu o dochody pochodzące z papierów wartościowych wchodzących w skład jego portfela. Walutą bazową funduszu jest rial katarski (QAR).

Uruchomiony właśnie fundusz ETF jest największym tego typu podmiotem w krajach należących do Rady Współpracy Zatoki Perskiej (GCC – Gulf Cooperation Council), tj. Arabii Saudyjskiej, Bahrajnie, Katarze, Kuwejcie, Omanie i Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Początkowa wartość aktywów funduszu wynosi ok. 150 mln rialów katarskich, natomiast celem funduszu jest zgromadzenie w ciągu pierwszego roku działalności 2 mld USD. Animatorem funduszu zapewniającym jego płynność i autoryzowanym uczestnikiem jest spółka The Group.

Wskaźnik kosztów funduszu wynosi 0,5% w skali roku. Jest on zatem jednym z najtańszych akcyjnych funduszy ETF posiadających ekspozycję na region MENA (obejmującego kraje Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.