Skip to main content

Pierwszy dłużny ETF Vanguarda na parkiecie w Sydney

30 kwietnia 2012 r. na Australia Securities Exchange (ASX) w Sydney miał miejsce debiut pierwszego dłużnego funduszu ETF wyemitowanego przez Vanguard – Vanguard Australian Government Bond Index ETF. Z formalnego punktu widzenia tytuły uczestnictwa tego funduszu to odrębna kategoria jednostek uczestnictwa tradycyjnego funduszu indeksowego Vanguard Australian Government Bond Index Fund, który od momentu uruchomienia w grudniu 2008 r. zgromadził aktywa o wartości ponad 300 mln USD.

Vanguard Australian Government Bond Index ETF dąży do osiągnięcia wyniku inwestycyjnego równego stopie zwrotu (obejmującej zarówno dochód z odsetek jak i wzrost wartości obligacji) z indeksu UBS Government Bond Index. Jest to indeks ważony kapitalizacją obejmujący ok. 70 obligacji wyemitowanych przez rząd Australii (Commonwealth Government of Australia), władze finansowe australijskich stanów (Australian State Government) oraz przedsiębiorstwa należące do państwa. Roczna opłata za zarządzanie funduszem wynosi 0,20% w skali roku.

Możliwość notowania dłużnych funduszy ETF w Australii jest możliwa od początku stycznia 2012 r., kiedy to uległy zmianie zasady działalności operacyjnej giełdy w Sydney (ASX AQUA Operating Rules). Vanguard zarządza portfelami australijskich instrumentów o stałym dochodzie już od 15 lat i jest jedną z największych spółek zarządzających papierami dłużnymi w Australii – aktywa zgromadzone w tego rodzaju produktach przekraczają już 20 mld USD.

Poza nowym funduszem oferta spółki Vanguard w Australii (Vanguard Investment Australia) obejmuje także siedem akcyjnych ETF-ów, z czego dwa to fundusze notowane także na innych parkietach, zaś pięć to fundusze krajowe. Pierwszy ETF tej firmy na rynku australijskim zadebiutował w maju 2009 r.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.