Skip to main content

Pierwszy amerykański fundusz ETF z ekspozycją na spółki z Egiptu

18 lutego na NYSE Arca miało miejsce pierwsze notowanie funduszu Market Vectors Egypt Index ETF sponsorowanego przez Van Eck Global. To pierwszy amerykański ETF z ekspozycją na trzecią największą gospodarkę afrykańską (według Międzynarodowego Funduszu Walutowego). Średni roczny wzrost PKB Egiptu w latach 2000-2009 wynosił 4,9%, a w trzech ostatnich latach aż 6,3%.

Fundusz dąży do replikacji wyników Market Vectors Egypt Index. Indeks ten daje ekspozycję bądź na publicznie notowane spółki posiadające siedzibę w Egipcie i notowane na tamtejszej giełdzie o kapitalizacji przekraczającej 150 mld USD oraz o średnim dziennym obrocie w ostatnich trzech miesiącach przekraczającym 1 mln USD, bądź na spółki, które generują przynajmniej 50% swoich przychodów w tym państwie (w szczególnych sytuacjach w skład indeksu mogą również wejść przedsiębiorstwa, które nie spełniają tego ostatniego warunku). Market Vectors Egypt Index jest indeksem ważonym kapitalizacją, z uwzględnieniem free float`u, przy czym udział jednej spółki w indeksie nie może przekraczać 8 procent.

W skład portfela funduszu wchodzi obecnie (stan na 22 lutego) 28 spółek, z których największy wpływ na notowania funduszu mają: Commercial International Bank (8,62%), Orascom Construction Industries (7,85%), Orascom Telecom Holding SAE (7,35%), Egyptian Financial Group-Hermes Holding (6,23%) i Egyptian Kuwaiti Holding (6,03%); ponadto 13,25% portfela funduszu stanowi gotówka. Współczynnik kosztów brutto (gross expense ratio) wynosi 1,06%, a współczynnik kosztów netto (net expense ratio) 0,94%.

Market Vectors Egypt Index ETF jest już 24. funduszem Van Eck Global oferowanym pod marką Van Eck`s Market Vectors. W tym gronie znajdują się m.in. fundusze akcyjne zorientowane na inwestycje w spółki afrykańskie, spółki brazylijskie o małej kapitalizacji, spółki pochodzące z rejonu Zatoki Perskiej, firmy indonezyjskie, polskie, rosyjskie i wietnamskie. W końcu 2009 r. Van Eck był szóstym największym providerem funduszy ETF w Stanach Zjednoczonych z aktywami pod zarządzaniem o wartości przekraczającej 12 mld USD.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.