Skip to main content

Osiem dłużnych exchange-traded notes iPath na NYSE Arca

10 sierpnia Barclays Bank wprowadził na NYSE Arca osiem nowych instrumentów dłużnych typu ETNs (Exchange Traded Notes) zorientowanych na amerykańskich rynek papierów rządowych o stałym dochodzie. Sześć z nich daje ekspozycję na rynek krótko-, średnio- i długoterminowych instrumentów, przy czym trzy z nich pozwalają zarabiać na wzrostach cen amerykańskich obligacji skarbowych, zaś pozostałe trzy na ich spadkach. Są to:

  • iPath US Treasury 2-year Bull ETN – powiązany z notowaniami Barclays Capital 2Y US Treasury Futures Targeted Exposure Index

  • iPath US Treasury 2-year Bear ETN – powiązany odwrotnie z notowaniami Barclays Capital 2Y US Treasury Futures Targeted Exposure Index

  • iPath US Treasury 10-year Bull ETN – powiązany z notowaniami Barclays Capital 10Y US Treasury Futures Targeted Exposure Index

  • iPath US Treasury 10-year Bear ETN – powiązany odwrotnie z notowaniami Barclays Capital 10Y US Treasury Futures Targeted Exposure Index

  • iPath US Treasury Long Bond Bull ETN – powiązany z notowaniami Barclays Capital Long Bond Futures Targeted Exposure Index

  • iPath US Treasury Long Bond Bear ETN – powiązany odwrotnie z notowaniami Barclays Capital Long Bond US Treasury Futures Targeted Exposure Index

Dwa pozostałe ETNs pozwalają inwestorom na partycypowanie w zyskach z rynku amerykańskich papierów rządowych w przypadku wystromienia krzywej rentowności tych instrumentów (iPath US Treasury Steepener ETN – powiązany z notowaniami Barclays Capital US Treasury 2Y/10Y Yield Curve Index) lub jej wypłaszczenia (iPath US Treasury Flattener ETN – powiązany odwrotnie z notowaniami Barclays Capital US Treasury 2Y/10Y Yield Curve Index).

Roczna opłata w przypadku wszystkich tych instrumentów finansowych wynosi 0,75%. Są to instrumenty dziesięcioletnie – termin ich zapadalności to 13 sierpnia 2020 r.

Według Barclays Bank w produktach iPath ETNs jest zgromadzonych obecnie ponad 7 mld USD.

Pierwszy instrument finansowy typu exchange-traded notes pojawił się w Stanach Zjednoczonych w 2006 r. Obecnie aktywa ulokowane w tego rodzaju produktach przekraczają 10 mld USD.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.