Skip to main content

Obligacyjny fundusz ETF rynków wschodzących w ofercie Van Eck

Amerykański provider funduszy ETF – Van Eck Global – wprowadził na NYSE Arca Market Vectors Emerging Markets Local Currency Bond – exchange-traded fund replikujący zachowanie Morgan Government Bond Index-Emerging Markets Global Core obejmującego obecnie 171 różnych obligacji rządowych wyemitowanych w lokalnych walutach przez 13 państw z Ameryki Łacińskiej, Europy Wschodniej, Azji i Afryki (w produktach finansowych dla których benchmarkiem jest rodzina indeksów JP Morgan GBI-EM zgromadzono dotychczas około 80 mld USD). Obligacje te mają terminy zapadalności od roku do 30 lat oraz średni YTM (yield-to-maturity) w wysokości 6,8% (stan na 1 lipca). Indeks replikowany przez fundusz jest indeksem ważonym kapitalizacją rynkową z ograniczeniem w wysokości 10% dla obligacji z jednego kraju w celu zapewnienia dywersyfikacji inwestycji; podlega on comiesięcznej korekcie. W dniu 1 lipca w indeksie znajdowały się obligacje rządowe Brazylii, Malezji, Meksyku, Polski, RPA i Tajlandii. Koszty brutto funduszu (gross expense ratio) wynoszą 0,60%.

Obecnie w ofercie Van Eck znajduje się 26 exchange-traded funds. W końcu czerwca ich aktywa sięgały 14,5 mld USD.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.