Skip to main content

Nowy ETF uwzględniający czynniki ESG w ofercie DWS Group

7 marca 2019 r. spółka DWS Group wprowadziła na platformę NYSE Arca kolejny fundusz ETF, którego polityka inwestycyjna bierze pod uwagę czynniki ESG, tj. ochronę środowiska, wpływ na społeczeństwo oraz ład korporacyjny.

Zrównoważony rozwój to jedna z czterech podstawowych wartości grupy DWS, istotna nie tylko z perspektywy inwestycyjnej, ale także dla firmy jako uczestnika rynku finansowego. Nowy fundusz ma za zadanie uzupełnić dotychczasową paletę ETF-ów Xtrackers zorientowanych na czynniki ESG dostępnych na rynku amerykańskim, która obejmowała dotąd trzy produkty: Xtrackers MSCI ACWI ex USA ESG Leaders Equity ETF (notowany na NYSE Arca od grudnia 2018 r.), the Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Leaders Equity ETF (notowany na NYSE Arca od grudnia 2018 r.) i Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders Equity ETF (notowany na NYSE Arca od września 2018 r.).

Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF został opracowany we współpracy z Ilmarinen – największe fińskie towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych, które jest odpowiedzialne za emerytury ok. 1,1 mln osób, a jego aktywa inwestycyjne sięgają 47 mld euro. Fundusz oferuje ekspozycję na amerykańskie spółki o dużej i średniej kapitalizacji, które charakteryzują się relatywnie wysokimi ocenami w zakresie spełniania standardów ESG w porównaniu do konkurentów. Jest on zarządzany pasywnie – jego celem inwestycyjnym jest jak najdokładniejsze odwzorowywanie (przed uwzględnieniem opłat i kosztów) stóp zwrotu indeksu MSCI USA ESG Leaders Index ważonego kapitalizacją. W celu określenia składu indeksu, fundusz wykorzystuje MSCI ESG Research, który obejmuje MSCI ESG Ratings, MSCI ESG Controversies i MSCI Business Involvement Screening Research. Rebalansowanie indeksu odbywa się cztery razy w roku (w lutym, maju, sierpniu i listopadzie), zaś zmiana składu dwa razy w roku (w maju i w listopadzie). Fundusz wykorzystuje pełną fizyczną metodę replikacji wyników indeksu (tj. inwestuje bezpośrednie w akcje wszystkich uczestników indeksu).

W portfelu funduszu znajdują się obecnie akcje blisko 340 spółek, których średnia kapitalizacja (w dniu 14 lutego) wynosiła 41,9 mld USD, a najmniejsza 2,8 mld USD. Wśród firm, których akcje są obecne w aktywach funduszu, największe udziały mają przedsiębiorstwa należące do sektorów technologii informacyjnych (ponad 30%), opieki zdrowotnej (ponad 12%), podstawowych dóbr konsumpcyjnych (ponad 12%) i finansowego (prawie 12%). Największą wagę w portfelu funduszu posiadają walory firm: Microsoft (6,6%), Alphabet (akcje A i C) (5,7%), Johnson & Johnson (2,8%), Visa (2,1%), Procter & Gamble (2,0%), Intel (1,9%) i Cisco Systems (1,9%).

Fundusz zamierza wypłacać co kwartał dywidendę. Wskaźnik kosztów netto (net expense ratio) wynosi zaledwie 0,10% w skali roku, co czyni go jednym z najtańszych ETF-ów w swojej kategorii.

DWS Group jest jedną z największych na świecie firm zarządzających aktywami. W końcu 2018 r. spółka zarządzała środkami o wartości 757,9 mld USD.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.