Skip to main content

Nowe fundusze ETF Horizons AlphaPro i BetaPro na Toronto Stock Exchange

W ostatnich tygodniach na giełdzie w Toronto zadebiutowało pięć nowych funduszy ETF Horizons.

23 czerwca na Toronto Stock Exchange pojawiły się dwa fundusze: Horizons BetaPro Comex® Copper Bull Plus ETF i Horizons BetaPro Comex® Copper Bear Plus ETF. Pierwszy z nich inwestuje w instrumenty finansowe, których stopa zwrotu w ujęciu dziennym jest zbliżona do dwukrotności stopy zwrotu z kontraktów futures na miedź na giełdzie COMEX wygasających w następnym miesiącu. Drugi również odzwierciedla zachowanie kontraktów futures na miedź, przy czym – jako fundusz typu inverse – podąża w przeciwnym kierunku do cen tych instrumentów (także z dwukrotną dźwignią). To pierwsze tego rodzaju instrumenty finansowe dostępne w Ameryce Północnej. Są one denominowane w dolarach kanadyjskich. Opłata za zarządzanie w obu produktach wynosi 1,15%.

14 lipca na parkiecie w Toronto miało miejsce pierwsze notowanie tytułów uczestnictwa funduszu Horizons AlphaPro S&P/TSX 60 Equal Weight Index ETF. Jego celem inwestycyjnym jest replikacja zachowania S&P/TSX 60 Equal Weight Index. Jest to indeks obejmujący te same spółki co S&P/TSX 60 Index, przy czym udział każdej z firm w tym indeksie jest jednakowy. W związku z powyższym oferuje on – w stosunku do swojego odpowiednika – większą ekspozycję na mniejsze spółki, mniejszą na większe przedsiębiorstwa oraz inny profil zysku do ryzyka. Opłata za zarządzanie funduszem wynosi 0,50%.

15 lipca na Toronto Stock Exchange zadebiutował Horizons AlphaPro Corporate Bond ETF. Fundusz inwestuje przede wszystkim w portfel papierów dłużnych kanadyjskich i amerykańskich przedsiębiorstw – bezpośrednio lub pośrednio poprzez nabywanie udziałów w innych funduszach inwestycyjnych, w tym także w ETF-ach. Fundusz zabezpiecza swoje inwestycje dokonywane w innych walutach niż dolar kanadyjski przez ryzykiem walutowym. Opłata za zarządzanie funduszem wynosi 0,50%.

21 lipca na giełdzie w Toronto pojawił się Horizons AlphaPro Global Dividend ETF. Fundusz inwestuje w notowane na giełdach północnoamerykańskich akcje i inne instrumenty udziałowe (w tym ADR-y) spółek działających na całym świecie, które wypłacają stale rosnące dywidendy. Opłata za zarządzanie funduszem wynosi 0,80%.

Menedżerami i powiernikami wszystkich ww. funduszy są AlphaPro Management Inc. oraz BetaPro Management Inc. Funkcję menedżera inwestycyjnego pełni JovInvestment Management Inc., bądź ProShares Advisors LLC. BetaPro zarządza aktywami o wartości około 2,4 mld USD w 45 funduszach ETF, zaś jej firma zależna AlphaPro zarządza aktywami o wartości ok. 152 mln USD (stan na koniec maja br.).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.