Skip to main content

Morgan Stanley uruchomił ETN

17 marca 2011 r. Morgan Stanley wprowadził na platformę NYSE Arca Morgan Stanley Cushing MLP High Income Index ETN – instrument dłużny typu exchange-traded note, który oparty jest na indeksie Cushing MLP High Income. Indeks ten ilustruje wyniki inwestycyjne 30 spółek komandytowych (Master Limited Partnerships – MLPs) posiadających aktywa w sektorze energetycznym i spedycyjnym w Ameryce Północnej. Kryterium wyboru spółek do portfela jest parametr określany jako bieżąca orientacyjna stopa zwrotu (current indicative yield) obliczana jako wysokość ostatniej kwartalnej dywidendy w relacji do bieżącej ceny tego papieru wartościowego.

Według danych podawanych przez Morgan Stanley za Bloombergiem w ostatnim roku stopa zwrotu tego indeksu wyniosła 46,27%, zaś zaanualizowana stopa zwrotu w okresie ostatnich 5 lat wyniosła 18,78% (dane na dzień 1 marca br.).

Instrument ten będzie wypłacał cokwartalne dywidendy. Roczna stawka opłaty wynosi 0,85%. Morgan Stanley Cushing MLP High Income Index ETN jest instrumentem 20-letnim – wygasa w marcu 2031 r.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.