Skip to main content

Lewarowane fundusze ETF Direxion z ekspozycją na rynki akcji w Brazylii i Korei Południowej

10 kwietnia 2013 r. specjalizująca się w inwestycjach alternatywnych (w ty m.in. w lewarowanych funduszach ETF) amerykańska spółka Direxion wprowadziła na platformę NYSE Arca dwa nowe ETF-y. Oba instrumenty oferują inwestorom lewarowaną (z zastosowaniem trzykrotnej dźwigni) ekspozycję na dynamicznie rozwijające się rynki akcji w państwach wschodzących – pierwszy w Brazylii, zaś drugi w Korei Południowej.

Direxion Daily Brazil Bull 3x Shares to fundusz ETF, którego celem inwestycyjnym jest osiąganie w skali dziennej stopy zwrotu równej trzykrotności stopy zwrotu generowanej przez indeks MSCI Brazil 25/50. Portfel tego indeksu obejmuje akcje dużych i średnich spółek brazylijskich stanowiących ok. 85% kapitalizacji (uwzględniającej free float) rynku akcji w Brazylii. Jest to indeks typu capped, gdyż udział żadnego z uczestników w indeksie nie może przekraczać (w końcu lutego, maja, sierpnia i listopada – podczas cokwartalnego równoważenia portfela indeksu) 25% jego portfela, zaś łączne udziały akcji firm o wagach przekraczających 5% nie mogą być wyższe niż 50% portfela indeksu. W końcu czerwca średnia kapitalizacja uczestników tego indeksu (było ich w sumie blisko 80) wynosiła 15,21 mld USD, zaś mediana kapitalizacji 4,13 mld USD. Największy udział w portfelu indeksu w ujęciu branżowym w połowie roku posiadały spółki finansowe (27,96%), firmy z sektora konsumpcyjnego (dobra podstawowe) (16,52%), przedsiębiorstwa z branży surowcowej (15,19%) oraz spółki energetyczne (14,47%). Największymi spółkami w indeksie w końcu lipca były: Itau Unibanco (7,41%), Petrobras (6,95%), Ambev (6,29%), Banco Bradesco (5,82%) i Vale (5,50%). Wskaźnik kosztów całkowitych brutto (gross expense ratio) funduszu w skali roku wynosi 1,08%.

Direxion Daily South Korea Bull 3x Shares to fundusz ETF, który dąży do uzyskiwania w skali dziennej stopy zwrotu równej trzykrotności stopy zwrotu generowanej przez indeks MSCI Korea 25/50. Portfel tego indeksu obejmuje akcje dużych i średnich spółek południowokoreańskich stanowiących ok. 85% kapitalizacji (uwzględniającej free float) rynku akcji w tym państwie. Jest to indeks typu capped, gdyż udział żadnego z uczestników w indeksie nie może przekraczać (w końcu lutego, maja, sierpnia i listopada – podczas cokwartalnego równoważenia portfela indeksu) 25% jego portfela, zaś łączne udziały akcji firm o wagach przekraczających 5% nie mogą być wyższe niż 50% portfela indeksu. W dniu 30 czerwca średnia kapitalizacja uczestników tego indeksu (było ich w sumie nieco ponad 100) wynosiła 7,62 mld USD, zaś mediana kapitalizacji 3,80 mld USD. Największy udział w portfelu indeksu w ujęciu branżowym w połowie roku posiadały spółki z następujących sektorów: technologie informacyjne (30,60%), dobra konsumpcyjne wyższego rzędu (19,54%), finansowe (15,01%) i przemysł (13,22%). Największe wagi w indeksie w końcu lipca posiadały: Samsung Electronics (19,81%), Hyundai Motor (6,07%), Posco (3,60%), Hyundai Mobis (3,19%) oraz Shinhan Financial Group (3,00%). Wskaźnik kosztów całkowitych brutto (gross expense ratio) funduszu w skali roku wynosi 1,08%.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.