Skip to main content

Kolejny fundusz towarowy USCF na NYSE Arca

Na NYSE Arca pojawił się United States Commodity Index Fund – fundusz ETF replikujący SummerHaven Dynamic Commodity Index TR. Sponsorem funduszu jest United States Commodity Funds – spółka zarządzająca instrumentami typu exchange-traded securities naśladującymi ruchy cen różnorodnych towarowych kontraktów futures.

SummerHaven Dynamic Commodity Index Total Return odzwierciedla ceny 14 towarowych kontraktów futures wybieranych w odstępach miesięcznych spośród 27 kontraktów przy wykorzystaniu czynników fundamentalnych. Obecnie są to kontrakty na: ropę naftową, miedź, nikiel, platynę, srebro, bawełnę, kawę, cynę, soję, mączkę (śrutę) sojową, złoto, wieprzowinę, gaz ziemny i cukier. Każdy kontrakt ma przypisaną identyczny udział. Roczne koszty funduszu wynoszą w skali roku 0,95%.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.