Skip to main content

Kolejne dwa niskokosztowe fundusze ETF Charles Schwab na NYSE Arca

14 stycznia na NYSE Arca zadebiutowały dwa kolejne fundusze ETF zarządzane przez Charles Schwab Investment Management. W sumie w ostatnich 11 tygodniach (od 3 listopada 2009 r.) Charles Schwab uruchomił osiem funduszy ETF.

Schwab International Small-Cap Equity ETF jest funduszem, który naśladuje zachowanie indeksu (typu total return) FTSE Developed Small Cap ex-US Liquid. Indeks ten obejmuje spółki o niskiej kapitalizacji (czyli spółki stanowiące 10% firm o najniższej kapitalizacji, których kapitalizacja uwzględniająca free float wynosi minimum 150 mln USD) pochodzące z krajów rozwiniętych (bez Stanów Zjednoczonych). W połowie 2009 r. w skład indeksu wchodziło 1820 spółek z 23 państw.

Schwab Emerging Markets Equity ETF odzwierciedla zachowanie indeksu FTSE All-Emerging, który obejmuje duże i średnie spółki z rynków wschodzących. Są to spółki stanowiące 90% firm o najwyższej kapitalizacji. W dniu 30 czerwca ubiegłego roku na liście członków indeksu znajdowały się 824 przedsiębiorstwa z 23 emerging markets.

Koszty w obu funduszach zostały ustalone na poziomie 0,35%. Według danych Charles Schwab są to znacznie niższe koszty nie tylko w stosunku do funduszy inwestycyjnych (mutual funds) prowadzących analogiczną politykę inwestycyjną (odpowiednio 1,47% i 1,74%), ale także w porównaniu z przeciętną stawką kosztów dla międzynarodowych funduszy ETF inwestujących w firmy o niskiej kapitalizacji (0,55%) oraz średnią stawką kosztów dla funduszy ETF rynków wschodzących (0,66%).

Według stanu na 12 stycznia br. w sześciu utworzonych wcześniej funduszach Charles Schwab zgromadzono aktywa o wartości 419 mln USD.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.