Skip to main content

Kapitał płynie szerokim strumieniem do dłużnych i towarowych ETF i ETP

Trwa znakomita passa funduszy ETF i instrumentów typu ETP (exchange-traded product) na świecie. Według danych zgromadzonych przez analizującą rynek tych instrumentów finansowych spółkę ETFGI w lutym do produktów tych napłynęło 10,81 mld USD nowych aktywów netto – był to już 25. kolejny miesiąc, gdy saldo nabyć i umorzeń było dodatnie. Stało się tak mimo tego, iż w minionym miesiącu – podobnie jak w styczniu – na rynkach kapitałowych panowała spora zmienność. Według Deborah Fuhr – partnera zarządzającego w ETFGI – „luty był kolejnym zmiennym miesiącem dla rynków akcji, co skłoniło inwestorów do kierowania środków finansowych na rynki obligacji rządowych i złota. Indeks S&P 500 zamknął miesiąc stratą w wysokości 0,13%. Mimo tej niepewności rynki wschodzące zyskały 0,31% w lutym, podczas gdy rynki rozwinięte poza Stanami Zjednoczonymi zniżkowały o 1%”.

W tych okolicznościach nie powinno być zaskoczeniem, iż największy napływ netto kapitału – drugi miesiąc z rzędu – odnotowały ETF/ETP posiadające ekspozycję na rynek instrumentów o stałym dochodzie (+13,64 mld USD). Bardzo dobry rezultat, zwłaszcza na tle ostatnich kilkunastu miesięcy, zanotowały również towarowe fundusze ETF i instrumenty typu ETP (+8,89 mld USD). Był to jednocześnie rekordowy miesięczny napływ środków do tej grupy produktów finansowych w historii – poprzedni najlepszy rezultat został ustanowiony we wrześniu 2012 r. i wyniósł 6,72 mld USD. Akcyjne ETF/ETP doświadczyły natomiast drugiego z kolei znaczącego odpływu netto kapitału (12,95 mld USD, podczas gdy w styczniu było to 8,5 mld USD). Wśród dostawców ETF/ETP prym wiodły w lutym takie spółki jak: Vangurad (+4,18 mld USD nowego kapitału netto), BlackRock (fundusze ETF iShares) (+3,10 mld USD) oraz styczniowy lider – Nomura Asset Management (+1,49 mld USD).

W pierwszych dwóch miesiącach 2016 r. rekordowe poziomy jeśli chodzi o napływ nowych aktywów netto odnotowały fundusze ETF i instrumenty typu ETP notowane na giełdach w Azji i regionie Pacyfiku (bez Japonii) (+6,41 mld USD) oraz notowane na japońskich parkietach (+9,24 mld USD). Najwyższą w historii wartość nowych aktywów netto w pierwszych dwóch miesiącach roku pozyskały również towarowe ETF/ETP (+12,28 mld USD), lewarowane ETF/ETP (+5,61 mld USD) oraz odwrotne ETF/ETP (+1,41 mld USD). Od początku roku najwięcej nowych środków finansowych (w ujęciu netto) trafiło do giełdowych produktów indeksowych oferowanych przez firmy Vanguard (+8,08 mld USD), Nomura Asset Management (+5,71 mld USD) i BlackRock (+3,56 mld USD).

Na koniec lutego na 64 platformach obrotu w 51 państwach świata notowanych było 6200 funduszy ETF i innych instrumentów typu ETP posiadających ogółem 11 963 linie notowań (w tym 4479 samych tylko funduszy ETF) oferowanych przez 279 providerów. Całkowite aktywa funduszy ETF na świecie wyniosły 2722 mld USD, zaś łącznie funduszy ETF i instrumentów typu ETP 2858 mld USD (wzrost o 0,2% wobec stycznia 2016 r.). Liderami w gronie dostawców indeksów dla produktów indeksowych notowanych na giełdach są: S&P Dow Jones Indices (27,3% rynku), MSCI (14,3%) oraz FTSE Russell (12,3%).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.