Skip to main content

Invesco PowerShares wprowadził cztery ETF-y sektora finansowego na NYSE Arca

2 grudnia na platformie NYSE Arca rozpoczęły się notowania czterech funduszy ETF oferowanych przez Invesco PowerShares Capital Management. Fundusze te oparte są na indeksach Keefe, Bruyette & Woods (KBW) – największego banku inwestycyjnego oferującego pełną gamą usług, specjalizującego się w sektorze usług finansowych, założonego w 1962 roku.

Do obrotu na NYSE Arca weszły następujące fundusze ETF:

  • PowerShares KBW Premium Yield Equity REIT Portfolio – roczne koszty wynoszą 0,35%

  • PowerShares KBW High Dividend Yield Financial Portfolio – roczne koszty wynoszą 0,93%

  • PowerShares KBW International Financial Portfolio – roczne koszty wynoszą 0,40%

  • PowerShares KBW Property & Casualty Insurance Portfolio – roczne koszty wynoszą 0,35%

PowerShares KBW Premium Yield Equity REIT Portfolio bazuje na indeksie KBW Premium Yield Equity REIT, który został skonstruowany w oparciu o metodologię ważonej stopy dywidendy i obejmuje od 24 do 40 małych i średnich akcyjnych REITs w Stanach Zjednoczonych.

PowerShares KBW High Dividend Yield Financial Portfolio jest oparty na indeksie KBW Financial Sector Dividend Yield, który także został skonstruowany w oparciu o metodologię ważonej stopy dywidendy i obejmuje od 24 do 40 publicznie notowanych spółek finansowych. Spółki te prowadzą działalność głównie w zakresie dostarczania produktów i usług finansowych – w tym bankowych, ubezpieczeniowych i zróżnicowanych usług finansowych – w Stanach Zjednoczonych.

PowerShares KBW International Financial Portfolio bazuje na indeksie KBW Global ex-U.S. Financial Sector. W skład indeksu wchodzą głównie ADR-y około 60 przedsiębiorstw sektora finansowego spoza Stanów Zjednoczonych prowadzących działalność głównie w zakresie dostarczania produktów i usług finansowych – w tym bankowych, ubezpieczeniowych i zróżnicowanych usług finansowych.

PowerShares KBW Property & Casualty Insurance Portfolio jest oparty na indeksie KBW Property & Casualty, który odzwierciedla wyniki około 24 firm ubezpieczeniowych majątkowych i osobowych.

Invesco PowerShares posiada obecnie w swojej ofercie 148 krajowych i międzynarodowych funduszy ETF, których aktywa przekraczają 50 mld USD (według stanu na koniec września 2010 r.). Najbardziej znanym funduszem ETF tego providera jest PowerShares QQQ ETF replikujący indeks NASDAQ 100.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.